Kan forsinke utbyggingen av E16

Utbyggingen av E16 mellom Sandvika og Skaret blir 600 millioner kroner dyrere enn først antatt. Dermed kan vegutbyggingen bli forsinket.

E16 Bjørum

Illustrasjonen viser hvordan området ved Bjørum i Akershus kan komme til å se ut. Overskridelsene er knyttet til bygging av tunneler.

Foto: Statens Vegvesen

Tidligere er utbyggingen av E16 mellom Bjørum og Skaret beregnet til å koste 2,5 milliarder kroner. En økning på ytterligere 600 millioner kroner er formidabel.

Statssekretær i samferdselsdepartementet, Bård Hoksrud, sier til Ringerikes Blad at han fredag fikk vite om kostnadsøkningen.

– Nå jobber vi sammen med Vegdirektoratet for å finne løsninger på dette. Vi jobber beinhardt for å se hvordan dette kan finansieres, slik at vi kan komme videre, sier Hoksrud til avisen.

Forkjempere for E16-utbyggingen har hatt et håp om at bompengeutredningen kan behandles i Stortinget førstkommende vår.

– Det er fortsatt mulig. Men det er ikke gøy å få en utfordring som denne nå, sier Hoksrud.

Vil ha en rask oppstart

Kostnadsøkningene skyldes ifølge prosjektleder for strekningen Sandvika-Skaret, May Bente Hiim Sindre, geologiske forhold knyttet til tunnelbygging. Hun vil ikke oppgi eksakt tall for overskridelsene til Ringerikes Blad, og hun vil heller ikke si noe om hvilke konsekvenser dette får.

Statssekretær Hoksrud er imidlertid klar på at han vil ha veien bygget så fort som mulig.

– Det er et viktig prosjekt, som vi ønsker å få realisert. Vi har hatt, og har fortsatt, en ambisjon om rask oppstart, sier Hoksrud.