60 år siden Kråkerøytalen

I 1948 holdt Einar Gerhardsen en av sine mest berømte taler, den såkalte Kråkerøytalen. Den vakte oppsikt langt utover Norges grenser.

Statsminister Einar Gerhardsen

Kråkerøy-talen er en av de mest kjente talene til tidligere statsminister Einar Gerhardsen.

Foto: Ørn E. Borgen, Scanpix

Kråkerøy-talen er en av de mest kjente talene til tidligere statsminister Einar Gerhardsen, og ble avholdt på «Folkvang» forsamlingshus på Kråkerøy ved Fredrikstad.

Hør Gerhardsen i 1982 gjengi et utdrag av Kråkerøy-talen

I talen tok han et kraftig oppgjør med kommunistene, og førte til det endelige brudd mellom Arbeiderpartiet og Norges Kommunistiske Parti (NKP).

Bakgrunnen for talen var det kommunistiske kuppet i Tsjekkoslovakia to dager tidligere. Det hersket uro i regjeringen for hva dette skulle komme til å bety for Norge, og NKP hadde allerede offentlig akseptert hendelsen. 

Et vendepunkt

- Den viktigste oppgaven i kampen for Norges selvstendighet, for demokratiet og rettssikkerheten er å redusere kommunistpartiet og kommunistenes innflytelse mest mulig, sa Gerhardsen i sin tale.

Da Gerhardsen i talen tok sterk avstand fra kuppet og NKP, markerte det et stort vendepunkt i det politiske landskapet i Norge.  

Talen ble også opptakten til en omfattende overvåking av kommunister og venstreradikale i hele etterkrigstiden.

Tilbake til Kråkerøy

I 1982 dro Gerhardsen tilbake til Kråkerøy og forsamlingshuset Folkvang. Rolf Christiansen, leder for Kråkerøy Arbeiderparti, var tilstede.

- Det var en stor opplevelse. Han skulle egentlig snakke i 20 minutter, men holdt isteden en briljant, politisk tale på 45 minutter. Da redegjorde han blant annet for bakgrunnen for den berømte talen fra 1948, og hvorfor han sa de tingene han sa, sier Christiansen til NRK Østfold.

Gerhardsen forteller om Kråkerøy-talen

Einar Gerhardsen gjengir hele talen på Kråkerøy Arbeiderparti's 75-års jubileum.

NRK Østfold intervjuer Gerhardsen i 1982