Hopp til innhold

6 av 10 ønsker lågare promillegrense

I ei spørjeundersøking for Tryg Forsikring svarer 62 prosent at dei vil ha lågare promillegrense til sjøs. Dagens promillegrense er på 0,8 men fleire meiner ho kan senkast til 0,2 promille, altså det same som bil.

Dei fem siste åra har det omkomme 137 personar i ulykker med fritidsbåtar. Av desse var 35 prosent påverka av alkohol eller andre rusmiddel.