58.000 kjøretøy fortsatt ikke forsikret

Siden 1. mars har dagsgebyrene løpt for uforsikrede kjøretøy i Norge. En drøy måned etter er det fortsatt nesten 58.000 uten forsikring.

Biler

Har du ikke forsikret bilen din kan det bli dyrt. Dagsgebyrene er på 150 kroner.

Foto: JON-FREDRIK KLAUSEN / NRK

– Det er viktig at de uforsikrede straks betaler gebyrene som sendes ut, forteller direktør Roger Stenseth i Trafikkforsikringsforeningen.

Så langt har foreningen sendt ut flere tusen gebyrer til personer som eier et uforsikret kjøretøy.

Gebyrene sendes til eiere av kjøretøy som har skilter, men som ikke er forsikret. Alle kjøretøy med skilter på skal etter loven ha forsikring.

– Regner med å få inn 35 millioner

Antar man at disse kjøretøyene har vært uten forsikring siden 1. mars, vil gebyrene ha løpt seg til over 250 millioner kroner. Men så enkelt er ikke regnestykket forteller Stenseth.

– Det vil ta tid å kreve inn gebyrene, så vi regner med å få inn om lag 35 millioner i år.

Tommy Skjervold

Statssekretær Tommy Skjervold er fornøyd med nedgangen i uforsikrede biler så langt i år.

Foto: Olav Juven / NRK

Statssekretær Tommy Skjervold i Samferdelsdepartementet er glad for at det har vært en nedgang i uforsikrede biler.

– Formålet var å redusere antall uforsikrede motorvogner, og gebyret har allerede hatt betydelig effekt. Det er svært gledelig, sier han i en kommentar til NRK.

Pengene går til Trafikkforsikringsforeningen, som er et garantifond som utbetaler erstatning når et uforsikret eller et ukjent kjøretøy har gjort skade.

Satser på gebyr for ubetalt forsikring

Kjøretøygruppe

Gebyrsats

Moped, traktor, motorredskap, veterankjøretøy

50

Personbil, varebil, campingbil, beltebil, motorsykkel, beltemotorsykkel (snøscooter)

150

Buss, lastebil

250

Uforsikrede biler koster 150 millioner i året

Biler som enten ikke er forsikret, og som havner i ulykker, eller biler som stikker av etter ulykker koster foreningen om lag 150 millioner kroner i året. Stenseth håper at gebyr-inntektene vil komme opp på denne summen i årene som kommer.

– Ifølge bilansvarsloven så har alle som blir påkjørt av et kjøretøy krav på erstatning. Pengene vi får inn i gebyrer skal gå til disse erstatningene. Loven om dagsgebyr sier at gebyrene ikke skal føre til overskudd, forteller direktøren.

Foreningen har så langt, på grunn av det store antall uforsikrede kjøretøy, måtte porsjonere ut gebyrene, men disse sendes ut fortløpende.

Den eneste måten å komme seg unna gebyret er å forsikre bilen, eller å avskilte den. Om bilen er i bruk eller ikke, har ingenting å si.

– Myndighetene ønsker færre uforsikrede biler, og dette begynner vi heldigvis å se resultater av. De som kjører uten forsikring risikerer store gjeldsproblemer dersom de skulle kjøre på andre eller selv komme til skade, sier Stenseth.