565 elever droppet videregående

565 elever i Østfold sluttet videregående skole før endt utdannelse i fjor. Unikt NAV-prosjekt skal hjelpe dem ut i arbeid.

Skoleelever
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Tall fra Østfold Fylkeskommune viser at 565 elever valgte å slutte på videregående skole før endt utdanning i fjor. NAV-prosjektet "UngStasj" hjelper ungdommen ut i arbeid.

-For mye teori

All ungdom har i dag krav på en videregående utdanning. Mange elever velger å slutte utdanningen, enten fordi de har valgt feil studieretning, eller fordi de ikke er motivert.

Teamleder Tove Tjønn ved arbeidskontoret til NAV i Fredrikstad, er dette ett resultat fra reform-94. Da ble det innført mer teorietisk utdanning på de videregående skolene:

- Det er vel en av de problemene vi har fått i forhold til at man har fått så mange teorietiske fag, også innen de yrkesfaglige studieretningene, sier Tove Tjønn.

"UngStasj"

NAV kontoret i Fredrikstad har sammen med Østfold Fylkeskommune og Fredrikstad kommune startet en Ungdomstasjon, eller "UngStasj" som det også kalles.

Hit kommer ungdom under 24 år for å få hjelp og veiledning. Ifølge Tove Tjønn viser prosjektet gode resultater, og mange kommer seg ut i arbeid:

- Det vi bruker veldig mye, er praksisplasser. Da betaler vi en økonomisk støtte, og reisen til og fra arbeidsstedet. Det gjør at det blir enklere for ungdommen å velge og være i aktivitet, fremfor å være passive, sier teamlederen.

Prosjektet vil fortsette

Ifølge Tove Tjønn hindrer prosjektet at mange ungdommer som faller utenfor skolen må leve på sosialhjelp.

Prosjektet startet opp i september i fjor. Allerede nå er resultatene så gode at prosjektet vil videreføres.

- Dette er så spennende at det vil vi holde på med. Og jeg er sikker på at vi kommer til å komme ut med veldig gode resultater i forhold til at vi har gitt mange større muligheter, sier Tjønn.