5 millioner til nye bedrifter

Blender Collective i Fredrikstad har sammen med svenske Innovatum fått over fem millioner kroner i støtte gjennom Interreg-midler. Pengene skal blant annet brukes til å styrke konkurransekraften til oppstartsbedrifter utenfor storbyene.
Målet er å koble oppstartsbedrifter med privat kapital, sier Jørgen Schrøder Aanonsen, styreleder for Blender Collective.