Hopp til innhold

4,2 millioner færre passeringer gjennom bomringen

Av bilene som kjører inn til Oslo, blir det stadig flere elbiler. Men ifølge byråd Lan Marie Berg (MDG) er det fortsatt langt igjen til mål.

Bil på vei gjennom bomringen

Det var i 2018 langt færre som gjorde som denne bilen på vei gjennom bomringen, viser tall fra Fjelllinjen.

Foto: Nadir Alam / NRK

På hverdagene dette året har det kjørt omtrent 15.000 færre biler gjennom bomringen inn til Oslo, sammenlignet med hverdagene i fjor, viser tall fra Fjellinjen.

I 2018 passerte 108,1 millioner biler bomringen i Oslo og Bærum. Det er en nedgang på 4,2 millioner biler fra 2017.

Magne Liestøl Larsen

Magne Liestøl Larsen, økonomidirektør i Fjellinjen, sier dette er en stor nedgang på antall passeringer sammenlignet med tidligere år.

Foto: Fjellinjen

Mens det har vært en nedgang på drøyt 11 millioner diesel og bensinbiler siden 2017, har antall passeringer med elbil på samme tid økt med 7,4 millioner.

Det betyr at antall elbil-passeringer har økt med 63 prosent, og andelen elbiler er nå på over 17 prosent.

– Generelt øker elbilandelen i Norge. I Oslo og Akershus så utgjorde en elbil hver femte passering i desember, sier Magne Liestøl Larsen, økonomidirektør i Fjellinjen.

– Vi har fortsatt en uholdbar situasjon

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), er svært fornøyd med tallene.

– At flere nå velger å gå, sykle, reise kollektivt eller kjøre elbil er en skikkelig gladnyhet både for mennesker og miljø. Da Miljøpartiet De Grønne kom inn i byråd levde over 200.000 i farlig byluft. Nå Oslo-lufta er bedre enn på lenge, og klimautslippene synker.

Men ifølge byråden er man langt fra i mål.

– Dessverre har vi fortsatt en helt uholdbar situasjon der man på enkelte dager må be de med astma og luftveislidelser holde seg unna forurensede områder, sier hun.

Lan Marie Nguyen Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), er glad for at tallene viser færre passeringer i bomringen.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Mener det skyldes satsing på elbil

I oktober 2017 ble miljødifferensiering innført i bomringen i Oslo. Det vil si at biler som forurenser minst betaler minst.

Prisene økte for fossilbiler, mens elbiler passerer gratis. Det ble også innført rushtidsavgift som omfatter passeringer som registreres i tidsrommene 6.30 – 9.00 og 15.00 – 17.00.

Fra 1.mars i år skal også elbilene betale en avgift.

– Det var dette vi håpet på da vi rigget den nye bomringen, at vi både skulle få færre biler, forbedre fremkommeligheten for dem som kjører der og at flere skulle velge et mer miljøvennlig kjøretøy, sier Solveig Schytz (V), leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus.

Solveig Schytz, leder av hovedutvalget for samferdsel

Leder av hovedutvalget for samferdsel i Akershus, Solveig Schytz (V), sier tallene er gledelige.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Jeg tror det er en direkte konsekvens av miljødifferensiering og rushtidsavgift, og også at vi har fått et enda bedre kollektivtilbud, sier hun.

At det også er en stor vekst i antall elbiler som passerer bomringen, gleder Schytz. Når neste trinn i bomringen settes opp i løpet av 2019, vil også elbilene måtte betale ved passering.

– Men det er viktig for oss at det fortsatt skal være billigere og attraktivt å kjøre elbil.