450 asylsøkere til Hallingdal

Vil bruke hotell som asylmottak.

Hemsedal hotell

Hemsedal Hotell skal etter planen huse inntil 140 asylsøkere.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Søknadsfristen for å opprette enda flere asylmottak er utsatt til månedsskiftet januar-februar. Det bekrefter Siv Kjelstrup, regiondirektør i UDI, som avventer kommunenes behandling av søknadene.

Erik Kaupang

Ordfører i Hol kommune, Erik Kaupang.

Foto: NRK

Søker om bruksendringer

Fire tidligere hotell blir trolig asylmottak i løpet av 2009.

Van AS ønsker å drive mottak på Hemsedal Hotell for 140 beboere. På Østenfor Hotell i Nes søker eier Bjørgulv Stavenes om en bruksendring til asylmottak for 150 personer. Link AS søker om bruksendring på Kongshaugen og Hallingskarvet hotell i Hol.

Alle søknadene skal behandles i teknisk hovedutvalg i kommunene. Hvis kommunene er negative, går anken til Fylkesmannen, og det vil ta tid, sier ordfører i Hol, Erik Kaupang.

- Vår erfaring er at Fylkesmannen bruker noen måneder på å vurdere en ankesak.

450 plasser i Hallingdal

Men etter det NRK kjenner til, går nesten alle anker gjennom hos Fylkesmannen. UDI indre Østland har kun opplevd en anke der et negativt vedtak har fått medhold. Hvis UDI ønsker det - blir det asylmottak i de tre Hallingdalskommunene.

- Inntil 450 plasser, med søknadsfrist 31. januar, ligger i Hallingdal, forteller Siv Kjelstrup i UDI.

Regiondirektør Siv Kjelstrup i UDI

Regiondirektør Siv Kjelstrup i UDI.

Foto: Svein Erik Dahl

Hemsedal og Nes kommune skal behandle bruksendring og dispensasjon fra Reguleringsplanen i januar. Derfor kan det etter det NRK har fått opplyst både i UDI og i kommunene, hende at mottaka i Hemsedal og i Nes blir de første som blir oppretta i Hallingdal. Søknadene i Hol kommune kom for sent inn, og er utsatt til midten av februar.

Negativ til hotellene

I Hol er ordfører Erik Kaupang ikke spesielt positiv til de to hotellene som er valgt ut til å bli asylmottak.

- På Hallingskarv Hotell er lite egnet som asylmottak. Problematikken er at det er langt til skole, butikk og lege. Dessuten er det en liten bygd, understreker ordføreren.

Kongshaugen har skole, butikk og legekontor i nærheten.

- Men der er bygningsmassen svært dårlig, og det må gjøres mye før det kan bo folk der, sier Kaupang.