400 elever i Oslo har byttet sex mot goder

– Det er trist, og får jo sex til å virke som noe mindre viktig, sier 18 år gamle Heidi Grøholdt.

Montastje

LETT PÅ NETT: Sosiale medier kan være med å gjøre det lettere for ungdom å bytte seksuelle tjenester mot goder (Illustrasjonsbilde).

Foto: Montasje/NRK

3,5 prosent av elevene på videregående skoler i Oslo har byttet sex mot goder som alkohol, klær, reiser og rusmidler. Det tilsvarer rundt 400 elever, og kom frem i den ferske undersøkelsen Ung i Oslo ledet av Anders Bakke.

– Det vi har sett de siste femten årene er at ungdom har blitt skikkeligere, det vi ser nå er et brudd.

Leder for Pro Sentret, Bjørg Norli, sier tallet er høyt.

Bjørg Norli

HØYT TALL: Leder for Pro Sentret sier at 400 elever er et høyt tall.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– 400 elever tilsvarer tolv hele skoleklasser som har erfaring med å bytte sex mot goder.

Ikke rik eller fattig

– Det er viktig å komme til bunns i hva det egentlig handler om. Foreløpig vet vi ikke nok om ungdoms seksualvaner, sier Norli.

– Når vi ser hvordan dette er fordelt over byen, skjønner vi at det kanskje ikke handler om dårlig økonomi, men at det er mye mer komplekst. Ungdom med både høy og lav sosial klasse forteller om slike erfaringer.

Det er litt flere gutter enn jenter som har sagt at de har byttet til seg goder.

Press fra medelever

Heidi Grøholdt er 18 år og synes tallene er kjempetriste.

Heidi Grøholdt

KJEMPETRIST: Heidi Grøholdt synes at slike ting får sex til å virke mindre viktig.

Foto: Synne Hetland / NRK

– Det får sex til å virke som noe mindre viktig. Men jeg tror det kan være på grunn av press fra medelever, eller at materielle ting har blitt veldig viktig.

18-åringen Abdellah Sahli skjønner ikke hvorfor noen ungdommer gjør dette.

Abdellah Sahli

IKKE I NORGE: Abdellah Sahli skjønner ikke at ungdom gjør dette, de har jo alt de trenger i Norge.

Foto: Synne Hetland / NRK

– Det kan hende at noen har sex for å ta imot ting. Men jeg tror ikke det skjer i Norge, men heller i fattige i land. Man har alt man trenger i Norge, hvorfor skal man gjøre det?

Redd for å skaffe hjelp

Tore Holte Follestad er assisterende daglig leder for Sex og Samfunn og sier at det er usikkert hvorfor ungdom bytter sex mot goder.

Tore Holte Follestad

FÅR IKKE HJELP: Tore Holte Follestad i Sex og Samfunn sier svært få av ungdommene oppsøker hjelp.

Foto: Sex og samfunn

– Det er spekulert i at det er utprøvning av grenser, testing av egen seksualitet eller spenning.

Hjelpeapparatet skal varsle barnevernet hvis de kommer i kontakt med noen under 18 år som har vært innblandet i bytting av seksuelle tjenester.

– Derfor kan det tenkes at mange i aldersgruppa ikke sier fra, og dermed ikke får hjelp sier Follestad.

Sårbarhet og sosiale medier

Follestad kan fortelle om en liten økning i antall ungdom som bytter sex mot goder, sammenlignet med andre undersøkelser.

Seksuelle tjenester behøver ikke å skje ansikt til ansikt, men også på nettet.

Internett og bytting av seksuelle tjenester over sosiale medier tror Follestad kan være en medvirkende årsak til at tallet har økt.

– Det er en usynlig handling, og vi ser ingen transaksjoner eller fysiske bytter.

Andreas Buer Vase (18) ser en utvikling han ikke er særlig begeistret for.

Andreas Buer Vase

IKKE GOD: Andreas Buer Vase er misfornøyd med seksualundervisningen og sier det skaper distanse mellom ungdommene.

Foto: Synne Hetland / NRK

– Seksualundervisningen slik den er i dag er ikke god. Man blir mer distansert fra hverandre, vi blir mer innelukket. Selv om vi snakker mer om sex, føler jeg at mye av det ekte og virkelige med samleie forsvinner.

– Det er så mye snakk om det, men folk vet ikke hvordan de kommer dit. Man kommer ikke dit ved å slåss. Det handler om følelser og kjærlighet, det er sårbart.