31 nye trygde-saker 

31 nye trygde-saker sendt til Riksadvokaten for vurdering, ifølge Domstoladministrasjonen. Fra før er det kjent at minst 48 trygdemottakere kan være uskyldig dømt for trygdesvindel fordi Nav har tolket regelverket feil.