300.000 besøkte Fredriksten i fjor

Fredriksten festning befester med dette sin posisjon som en av regionens viktigste attraksjoner.

Halden ved elva Tista

STOR AKTIVITET. Den vanlige turismen og rundt 50 arrangementer trakk mange til Fredriksten festning i Halden i fjor.

Foto: Rainer Prang / NRK

Fredriksten var arena for nær 50 arrangementer i 2013.

Det som har trukket ekstra med folk til festningen, foruten turister som tar et sveip på murene og får seg et overblikk over historisk grunn og Halden by, er konserter, opera, Allsang på Grensen og Grenserittet.

- Nær 300.000 besøkende tok turen til festningen i Halden i 2013, heter det fra festningsforvalter Morten Kjølbo i en pressemelding.

Det er et stabilt antall besøkende fra 2012.

Les mer:

Fredriksten festning

ALLSIDIG AKTIVITET. Julemarked, opera, bilutstillinger og allsang. 300.000 var tilsammen innenfor festningsmurene i 2013.

Foto: Rainer Prang / NRK

Populære festninger

Med, 2,6 millioner besøkende er festningene her til lands blant Norges mest besøkte attraksjoner.

- Det er hyggelig at antallet besøkende holder seg stabilt høyt og endatil øker. Det høye besøkstallet sier noe om festningenes posisjon i landet, og deres betydning og interesse for folk flest, sier Kjølbo.

Det er Forsvarbygg, som er Morten Kjølbos arbeidsgiver, og de følger godt med på hvem og hvordan festningene brukes.

- Vi vet gjennom våre undersøkelser at lokalbefolkningen er den største gruppen besøkende på festningen.

De er viktige ambassadører for festningen vår, og jeg opplever at mange har et sterkt eierforhold til festningen og er opptatt av at den skal forvaltes på en god måte, sier han.

Kjølbo sier til NRK at Forsvarsbygg skaffer seg besøkstallene via et eget tellesystem for besøkende til Indre festning, og så legges beøkstallene fra konserter, større arrangementer og annet til.

Les også:

Allsang på grensen, Halden
Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix
Grensetreff for veteranbiler i Halden

MER LIV OG RØRE. Årlig gjennomføres mellom 800-1.000 større og mindre arrangementer landet over på norske festningsarenaer. I Halden er det blant annet tradisjon for tv-sendte allsangarrangementer (øverst) og en årlig utstilling for amerikanske biler, som trekker mange til Halden.

Foto: Privat

Nytt liv på historisk grunn

Fredriksten festning brukes aller mest som rekreasjonsområde.

Samtidig ser man på landsbasis at en stadig større andel av besøkene til de norske festningsanleggene kan knyttes til konserter og andre kulturtilbud.

Kjølbo forteller at det årlig gjennomføres mellom 800-1.000 større og mindre arrangementer landet over på festningsarenaer.

Det dreier seg om alt fra store internasjonale stjernekonserter til historiske spel, kunstutstillinger, formidling til skoleelever og familiedager.

Festningen i Halden er intet unntak, og foruten TV2s populære tv-sendinger fra allsang-arrangementene - som har vært vist siden 2007, er det store og små konserter, historiske spill og utstillinger av mange slag.

Les også:

- Vil skape mer liv

Morten Kjølbo forteller at publikum oppfordrer til å skape mer liv og flere aktiviteter gjennom alle årets sesonger.

- Dette er i tråd med Forsvarsbygg nasjonale festningsverks mandat og målsetting om å gjøre festningene tilgjengelige og attraktive for publikum, gjennom utvikling og tilretteleggelse for lokalt kultur- og næringsliv, sier han.

På Fredriksten festning i Halden står man foran en ny, stor besøkssesong der blant annet nykommeren Tons of Rock skal presenteres i juni i år.

Kanonrock, vegetarfestival, allsang, bilarrangement, ukentlige dansekvelder, historiske spill, julemarked og mye annet er booket for i 2014 - året for Grunnlovsjubileet.

Festningene pusses opp

Forsvarsbygg er i ferd med å ferdigstille rehabiliteringsarbeider på festningene til en verdi av over 700 millioner norske kroner.

På Fredriksten festning er det brukt 70 millione krroner de siste årene, og mer oppussing og vedlikehold er på gang.

- Det er av stor og avgjørende betydning å ha en bevisst og samfunnsansvarlig eier som gjør nødvendige prioriteringer knyttet til bevaring av landets kulturminneverdier og med dette sikrer åpne og tilgjengelige festninger for alle besøkende, sier Morten Kjølbo.