Sjekk hva som skjedde da 300 elever byttet ut teori med fysisk aktivitet

I ett år har 300 østfoldelever byttet ut teori med fysisk aktivitet en time i uken. Det har gitt uante resultater.

Løping, jogging, gym

AKTIVE: Elevene har vært med på alt fra fotball til yoga i året som har gått, og opplever både bedre karakterer i gym og i teorifaget de har mistet.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

En time teori i uken ble byttet ut med en time fysisk aktivitet for å se om ekstra bevegelse i skolehverdagen ville ha noe å si.

– I tillegg til at elevene har fått et bedre klassemiljø, har også karaktergjennomsnittet økt. Både i teorifaget de har mistet og i kroppsøving, forteller Steffen Tangen, høgskolelektor ved Høgskolen i Østfold.

– Alle fikk bedre karakter i gym

Tre skoler har vært med i studien, der målet har vært å øke aktivitetsnivået til elevene og prestasjonene i programfagene.

Steffen Tangen

BEDRE I GYM: Alle elevene fikk bedre karakter i gym, samtidig opplevde flere at skolemiljøet bedret seg.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Rundt 300 elever fra bygg og anlegg, teknikk og industriell produksjon, service og samferdsel og helse og oppvekst har vært med i undersøkelsen.

– Mange har nok tenkt at det å ta bort teorifag vil gi dårligere karakterer, men konklusjonen er at karakterene holder seg eller blir bedre. En av skolene har hatt veldig klar fremgang og alle skolene opplever en økning i karakter innenfor kroppsøvingsfaget etter at den fysisk aktivitetstimen ble innført, forklarer han.

Studien er gjort i samarbeid med Østfold fylkeskommune, og det er programfaglærerne som har stått for undervisningen i de fysiske fagene.

– Det var litt skepsis, men etter hvert så man at elevene ble mer fysisk aktive og konsentrerte seg bedre, forteller han.

– Kan få flere til å fullføre

Forskerne kunne også konkludere med at prosjektet er gjennomførbart i en travel skoledag.

Elin Tvete

SPENNENDE: Elin Tvete i Opplæringskomiteen synes funnene er spennende og vil vurdere om flere skoler skal prøve å bytte ut teori med fysisk aktivitet.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Det er et funn i seg selv, at det er gjennomførbart. Vi ser også en stor velvilje blant skolene, som ønsker å fortsette med fysisk aktivitet selv om de ikke lenger er en del av prosjektet.

Nå skal politikerne bestemme om flere skoler skal med. Lederen i Opplærlingskomiteen i Østfold, Elin Tvete, synes funnene er spennende.

– De bekrefter at fysisk aktivitet er viktig og at det påvirker og bedrer evnen til å yte og konsentrere seg faglig, sier hun.

– Er dette noe dere vil prøve på flere skoler?

– Resultatene der det å være mer fysisk aktiv gir bedre skoleresultater, forhåpentligvis med flere fullført og bestått, må vi ta med oss videre, sier hun.