30 prosent av barna kommer uten foreldre

Enorm pågang hos politiet og barnevernet.

Syriske flyktninger i Sanliurfa

MANGE BARN: 30 prosent av asylsøkerne som kom til Norge i juli, kommer alene. Noe som har gitt stor pågang hos barnevernet.

Foto: BULENT KILIC / Afp

I juli var 30 prosent av asylsøkerne som kom til Norge enslige mindreårige asylsøkere (EMA).

– Vi har hentet inn flere barneseter til bilene våre og jobber med kapasiteten, sier Tom Erik Guttulsrød, sjef for felles kriminalenhet hos Østfoldpolitiet.

– Skal prioriteres

Den siste uken har det vært stort trykk på Svinesund. Bare på fredag kom det 40 asylsøkere over grensa.

Mange av dem som kommer til Norge, kommer uten foreldrene sine.

Av 374 enslige mindreårige søkere i Norsk organisasjon for asylsøkeres (NOAS) informasjons- og veiledningsprogram i juli, utgjør flyktninger fra Afghanistan 60 prosent.

rådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

PRIORITERES: Jon Ole Martinsen sier barn som kommer uten foreldrene sine skal prioriteres.

Foto: Bjørn Ruud/NRK

– Enslige mindreåriges saker skal prioriteres, uavhengig av hvilket land flyktningene kommer fra, sier sepsialrådgiver Jon Ole Martinsen til NRK.

Martinsen sier det er viktig med rask bosetting og gode tilbud til de unge fra dag en.

Sverige har til sammenligning mottatt 6000 enslige mindreårige barn så langt i år.

Må finne andre lokaler

Guttulsrød hos politiet sier de nå jobber med å bedre kapasiteten. Det blir fort trangt på politihuset i Sarpsborg og lokalene er lite egnet for barn og barnefamilier. Spesielt med lang ventetid.

Tom Erik Guttulsrød

PÅGANG: Tom Erik Guttulsrød ved Østfold politidistrikt, sier de må finne egnede lokaler for å ta i mot mindreårige asylsøkere og barnefamilier.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

– Vi skal ha en dialog med Sarpsborg kommune denne uken for å finne bedre løsninger og lokaler med bedre kapasitet, forklarer han.

Alle de mindreårige asylsøkerne har også gitt stor pågang hos barnevernet, forteller Guttulsrød.

De siste tre månedene har det kommet over 1.000 syriske flyktninger til Norge. Så langt i år har 6400 asylsøkere kommet til landet, viser tall fra Norsk organisasjon for asylsøkere.