Hopp til innhold

28 sykehjem med 4 531 feil på åtte måneder

Feilmedisinering og lav bemanning dominerer avviksmeldingene fra Oslos sykehjem.

Medisiner (Illustrasjon)

FEILMEDISINERING: Nesten halvparten av feilene gjelder tildeling av feil medisin.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Dagsavisen har undersøkt alle avviksmeldinger som er registrert på Oslos sykehjem fra 1. januar i år frem til 31. august.

3 580 av avvikene har skjedd på de 20 kommunale sykehjemmene og 951 av hendelsene har skjedd på de åtte private sykehjemmene i byen. Blant feilene er alt fra manglende flaggheising til uverdige hygieneforhold og vold.

Avisen skriver at over 2 000 av feilene kategoriseres med høy alvorlighetsgrad.

Mange fikk feil medisin

40 prosent av de registrerte feilene var tilfeller der beboere har fått feil medisin.

Sykehjemsetaten har bestemt at alle feil som gjelder de 20 millioner medisinutdelingene i løpet av et år skal regnes som alvorlig, og etaten har dette som satsningsområde.

Helse- og sosialombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen

Anne-Lise Kristensen, pasientombud.

Foto: Daria Zoric / NRK

Pasientombudet i Oslo sier hun kjenner godt igjen temaene fra avviksmeldingene.

– Det er altfor mange eldre som går på for mange og feil medikamenter. Flere av dem kan redusere effekten av hverandre, sier pasientombud Anne-Lise Kristensen til Dagsavisen.

– Konsekvensene kan være mange, fra at den eldre blir sløv eller mister matlyst, til dødsfall.

Alt tatt i betraktning mener pasientombudet likevel at antall avvik er lavt når man tar hensyn til antall døgn pasienter oppholder seg på sykehjemmene.

– Det viktigste er at det er en god meldekultur, og ikke minst at det blir tatt grep for at lignende avvik ikke skal skje igjen, sier Anne-Lise Kristiansen.

Flere av de ansatte som melder om avvik, setter manglende oppfølging av rutinene for medisinering i sammenheng med dårlig bemanning.

Var alene sykepleier på avdelingen. Altfor mange oppgaver å utføre. Dosetter er ikke kontrollert fra dag/natt, og pasienten manglet svært viktige medisiner som zyprexa mot schizofreni.

Dagsavisen