24 fikk vaksine før deres tur

24 personer fikk koronavaksine før det var deres tur etter at en fastlege i Lørenskog sendte feil pasientliste til kommunen, skriver, skriver VG. Alle de 24 var utenfor høyrisikogruppen.