23.06: Se distriktsnyhetene

TV-nyheter fra Oslo og Viken.