22.55: Se distriktsnyhetene

Rahand Bazaz gir deg siste nytt fra Oslo og Viken.