21-åring dømt til ett års fengsel etter voldshendelse

Mohammed Altai (16) ble slått med flat hånd i skolegården på Holmlia. Senere døde han av hjertestans.

Holmlia skole 27.07.2017

Det var i storefri for over to og et halvt år siden, at 16 år gamle Mohammed Altai fikk hjertestans, etter å ha blitt slått i ansiktet.

Foto: Fredrik Buer / NRK

– Dommen er en sterk forenkling av virkeligheten, sier forsvarer Øyvind Bratlien til NRK.

I dag ble hans klient dømt til ett års fengsel for å ha slått Mohammed Altai og for ikke å ha kontaktet helsepersonell.

Det var i juni 2017 at Altai ble slått med flat hånd av en mann som da var 18 år gammel.

Han hadde fått høre at Altai hadde et forhold til søsteren hans, samtidig som han skal ha holdt på med andre. Altai ble slått flere ganger med flat hånd mot hodet og falt.

Så slutter hjertet til hans å slå og han svimer av. Altai havner i koma. En drøy måned senere dør han på Rikshospitalet.

Fikk ikke ringe ambulanse

Retten mener tiltalte ikke ville tilkalle ambulansen da Altai fikk hjertestans for å redde seg selv. I stedet ble en fetter til en av dem som var på stedet tilkalt fordi han kunne førstehjelp.

Først da han ankom ble ambulansen tilkalt.

Retten mener det er skjerpende at tiltalte ga ordre til guttene på stedet om ikke å ringe etter ambulanse og å forklare seg uriktig til ambulansepersonell og på sykehuset.

Dermed tok det nesten 17 minutter før ambulansen kom og fikk startet hjertet til Altai igjen.

Et viktig spørsmål i saken var om dødsfallet kunne vært unngått om ambulansen hadde blitt tilkalt før.

Vurderer å anke

Retten finner ikke at det er sannsynlig å tro at saken ville fått et annet eller mindre katastrofalt utfall om ambulansen ville ankommet tidligere.

Forsvarer til den nå 21 år gamle tiltalte sier at det var viktig for hans klient å få svart på hvitt at saken ikke nødvendigvis ville fått et annet utfall dersom ambulansen ble tilkalt tidligere.

– Vi konstaterer at retten ikke idømte noen erstatning da det ikke er noen sammenheng overhodet mellom tiltaltes handlemåte og fornærmedes død. Vi vil vurdere nøye om det likevel skal ankes, skriver forsvarer Øyvind Bratlien i en sms til NRK.

Øyvind Bratlien, forsvarer

Tiltalte har erkjent at han slo Mohammed Altai med flat hånd, men hans forsvarer Øyvind Bratlien mener at han ikke kan klandres for det som skjedde etterpå.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Mener straffen er for lav

Familien til Altai er skuffet over dommen.

– De har vært tydelige på at de mener at han skulle hatt lenger straff, forteller bistandsadvokat Erlend Liaklev Anderssen.

Han forteller at de nå vil vurdere å anke spørsmålet om oppreisning og erstatning.

– De er uenige i dommerens konklusjon på det punktet om alternative utfall. De mener at dødsfallet var sterkt knyttet til handlingen som ble utført.

Erlend Liaklev Andersen, bistandsadvokat

Bistandsadvokat Erlend Liaklev Anderssen ba om 300.000 kroner i erstatning til Mohammeds Altais foreldre.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Et spørsmål om ære?

Nettopp det at tiltalte kom til Holmlia skole på grunn av søsterens forhold til Altai, har fått flere i nærmiljøet til å stille spørsmål ved om ikke volden var motivert av et ønske om å beskytte søsterens ære.

I rettssaken fortalte flere av vitnene om en kultur på Holmlia der det å date noens lillesøster ikke blir akseptert.

Aktor har ikke fremhevet ære som et spesielt skjerpende moment. I den ferske dommen står det at retten er «enig i at kritikkverdig kontroll fra familie og omgangskrets av jenters og gutters naturlige livsutfoldelse, vennskapsforhold og kjærlighetsliv ikke bør tolereres.»

Derfor mener retten at volden må ses på som grov, uprovosert og «uten snev av forståelig motiv».

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i retten

Flere politikere møtte i retten for å vise støtte til vitnene i saken, og for å rette søkelyset mot det som har blitt omtalt som en æreskultur på Holmlia. Her er Raymond Johansen og Sarah Gaulin, begge fra arbeiderpartiet.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Veldig uflaks og veldig sjeldent

16 år gamle Mohammed Altai døde for to og et halvt år siden.

Han ble lagt inn på barneintensiven på Rikshospitalet etter episoden i storefri, og døde en drøy måned seinere.

Overlegen som tok imot Altai på sykehuset, er ekspert på medfødte hjertefeil hos barn. I retten fortalte han at det er veldig uvanlig at man ikke finner en forklaring på hvorfor et barn får en akutt hjertesituasjon. Men i undersøkelsene på Altai fant de ikke noen klare svar.

Heller ikke de sakkyndige ekspertene kunne forklare hvorfor Altai fikk hjertestans eller fastslå i hvilken grad det hadde sammenheng med volden han ble utsatt for.