20.000 liter flydrivstoff har lekket ut på Romerike

Årsaken er en boringsmaskin som har boret hull i en drivstofftank ved luftambulansens helikopterbase.

LENSER: Brannvesenet har lagt ut lenser for å begrense omfanget.

LENSER: Brannvesenet har lagt ut lenser for å begrense omfanget.

20.000 liter flydrivstoff har lekker ut i naturen i Lørenskog, etter at det gikk hull på en drivstofftank ved luftambulansens helikopterbase, skriver Romerikes Blad.

Ifølge avisen var det en sterk bensinlukt over området mandag og tirsdag.

Det er en boremaskin som boret hull i tanken.

Administrerende direktør ved NLA Solutions AS, et datterselskap av Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Rune Stark-Olsen, sier hendelsen skjedde i forbindelse med geologiske grunnundersøkelser. Han beklager for det som har skjedd.

Utslipp av flybensin i Lørenskog.

En boringsmaskin har boret hull i en drivstofftank ved luftambulansens helikopterbase på Ahus.

Foto: Kristin Grønning / NRK

Grunneier er Oslo universitetssykehus (OUS), og pressevakt Hedda Holth skriver i en epost til Romerikets Blad at det er leit det som har skjedd.

NRK har vært i kontakt med OUS, de ønsker ikke å uttale seg om saken nå.

Det jobbes nå med å begrense skadene.

Brannvesenet har vært på stedet og lagt ut lenser, sier Tom Toresen, vaktleder i Romerike brannvesen til NRK.

– Vi er ferdig på stedet og har gjort de tiltakene vi kan gjøre i akuttfasen. Vi har lagt ut lenser og sugd opp. Dette vil bli fulgt opp utover.

Saken følges nå opp av kommunens miljøvernavdeling.