20-åring dømt for drap

20-åringen som drepte en 16-åring på Fjellet ungdomshjem i Maura for to år siden er dømt i Eidsivating lagmannsrett til ni års fengsel for forsettelig drap.

20-åring dømt for drap
Foto: Morten Holm / Scanpix

Den dømte 20-åringen drepte en 16-årig medbeboer etter en heftig krangel mellom de to.

Mente ikke å drepe

Den dømte sier at han stakk gutten med en fruktkniv, men at han aldri mente å drepe 16-åringen.

LES OGSÅ: Jeg trodde aldri han skulle dø

Men i dommen legger rettens flertall til grunn for at han ikke på noe tidspunkt hadde til hensikt å drepe, men at han burde forstått at det var overveiende sannsynlig at knivstikket var dødelig. Og at 9 års fengsel derfor er en passende straff.

Aktor uenig

Den begunnelsen er aktor Thue ikke enig i.

- Jeg er ikke så fornøyd med flertallet kom til fengsel på 9 år og ikke 12 år som jeg påstod. Vi får se om vi skal gjøre noe med det på et senere tidspunkt.

20-åringens forsvarer Truls Dramer mener at den dømte burde straffes for legemsbeskadigelse med døden til følge. Ikke forsettelig drap, ettersom han aldri mente å drepe.

- Jeg tror han er skuffet fordi det ikke har vært tilstrekkelige stemmer for at han skulle bli funnet skydlig i legemsbeskadigelse med døden til følge, sier Dramer.

Formildende omstendigheter

Forsvareren vil nå vurdere å anke dommen.

- Det er såpass mye formildene omstendigheter i saken at en straff på fengsel i sju år ville vært mer passende, sier Dramer.

Men aktor synes det er merkelig at retten la så stor vekt på forhold ved hans personlighet og på vanskeligheter han har hatt.

- Det er forhold som man vanligvis ikke legger vekt på når det gjelder så alvorlige handlinger, sier han.

Andre gang

Det er andre gang denne saken kommer opp i lagmannsretten etter at 20-åringen ble dømt til 12 års fengsel i tingretten.

Da saken først var oppe i lagmannsretten ble frikjente juryen 20-åringen for drapet, men dommeren satte dommen til side, og saken kom opp på nytt.

LES OGSÅ: 18-åring skal få hjelp