19 pågrepet i storaksjon mot utenlandske kriminelle

19 personer er pågrepet i Oslo etter forsterket innsats mot utenlandske kriminelle.

Narkotikasalg i Oslo

Aksjonen var rettet mot områder i Oslo sentrum som også tidligere har hatt problemer med narkotikaomsetning.

Foto: NRK

Fredag 9. mai gjennomførte Oslo politidistrikt en forsterket innsats rettet mot utenlandske kriminelle personer og miljøer.

Aksjonen var spesielt rettet mot områder i Oslo sentrum som har problemer med narkotikaomsetning, og er et ledd i politiets langsiktige innsats mot åpne rusmiljøer.

LES OGSÅ:

– Vi hadde noe forsterket innsats i de åpne rusmiljøene i nedre del av Grünerløkka, ved Hausmanskvartalet og rundt Oslo sentralstasjon, sier politioverbetjent Inga Berit Hovda i Oslo politidistrikt til NRK.

Innsatsen var spesielt rettet mot kriminelle vestafrikanske miljøer, og ble utført av Operativt avsnitt ved Utlendings- og forvaltningsseksjonen, i samarbeid med mannskaper fra Politiets utlendingsenhet, Sentrum politistasjon, Grønland politistasjon, Hundetjenesten og Felles kriminalseksjon.

Målet var å avdekke og pågripe utenlandske kriminelle uten lovlig opphold i Norge.

13 uttransportert allerede

Av 45 kontrollerte personer, ble 19 pågrepet. I tillegg ble flere direkte overført til Politiets utlendingsenhet.

Utlendingsdirektoratet (UDI) hadde forsterket sin bemanning, og gjennom rask saksbehandling ble til sammen 13 personer utvist, bortvist og uttransportert fra landet. To uttransporteres senere denne uken, og én fengsles med hjemmel i utlendingsloven.

- Dette var en vellykket forsterket innsats. Vi ser at godt samarbeid og helhetstenking gir resultater som bidrar til å forebygge kriminalitet. Målet er å bidra til økt trygghet for byens befolkning, sier politioverbetjent Inga Berit Hovda ved Oslo politidistrikt.