185 millioner til nytt datasystem

Oslo kommune skal bruke opptil 185 millioner kroner på nytt datasystem for å registrere arbeidstid. Hensikten er å få bedre kontroll og redusere antall lovbrudd. Det er åtte år siden Arbeidstilsynet påla kommunen å skaffe seg et bedre system.