177 kroner i bommen på verstingdagene

177 kroner blir dieseltaksten i bomringen i rushtida når Oslo-lufta er som dårligst. Også biler som knapt forurenser, får trippel pris når varsellampene lyser rødt.

Nye bompengesatser ble innført i Oslo

TRE-GANGER'N; De nye, økte bompengesatsene blir ganget med tre når luftforurensningen og værforholdene tilsier det. Beredskapstakstene har latt vente på seg, men nå er det bare formaliteter som gjenstår.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

De nye, økte bompengetakstene blir ytterligere tredoblet når konsentrasjonen av helsefarlig NO2 i Oslo-lufta kommer over et visst nivå.

Kun formaliteter gjenstår før Oslo og Akershus får mulighet til å innføre følgende beredskapstakster i bomringen:

Beredskapstakster lette kjøretøy (under 3,5 tonn)

Bensin/ladbar hybrid

Diesel

Utenom rush

132 kroner

147 kroner

I rush

162 kroner

177 kroner

Beredskapstakster tunge kjøretøy (over 3,5 tonn)

Euro 6

Euro 5 og eldre

Utenom rush

306 kroner

489 kroner

I rush

396 kroner

579 kroner

En tredobling av de nye satsene gir omtrent samme resultat som den opprinnelige planen, som var å femdoble satsene som gjaldt da Oslo bystyre og Akershus fylkesting vedtok å innføre akuttakster i oktober i fjor.

På verstingdagene blir kollektivtransporten gratis.

– Bør slippe unna

Eirik Lae Solberg foran rådhuset

HELLER DIESELFORBUD: Det må vurderes om et forbud for dieselbiler er et bedre akuttiltak enn høye bomtakster for biler som knapt bidrar til lokal luftforurensning, sier Eirik Lae Solberg (H).

Foto: Olav Juven / NRK

Høyre var med på vedtaket for ett år siden. Nå er partiet kritisk til at også biler som knapt forurenser bylufta må betale trippel pris.

– Bensinbiler og Euro 6 lastebiler (nyeste renseteknologi, jour.anm.) slipper i praksis ikke ut NOx. Da bidrar de heller ikke til dårlig lokal luftkvalitet.

– Da bør disse bilene slippe unna de ekstra høye bomtakstene på dager med høy luftforurensning, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.

Krav fra bystyret

Han viser til at et unntak for disse kjøretøygruppene var en forutsetning da bystyreflertallet sa ja til skyhøye akuttakster:

  • «Byrådet bes komme tilbake med nytt forslag til forskrift som ikke inkluderer bensinbiler og tungtransport som tilfredsstiller Euro VI-kravene så snart muligheten for å innføre miljødifferensierte takster i bomringen foreligger.»

– Nå er den muligheten til stede, sier Solberg med henvisning til prishoppet for en drøy måned siden, da det både ble innført rushtidsavgift og en egen dieselavgift i bomringen.

– For at Høyre skal støtte akuttakstene forutsetter vi at bystyrets vedtak blir fulgt, og at biler som ikke bidrar til forurensningen, heller ikke skal betale, sier han.

– Forvirringen total

Inger Elisabeth Sagedal

UFORSTÅELIG: Selv ladbare hybrider som kjører på strøm må betale tredobbelt, påpeker Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

Foto: Erik Norrud / NAF

NAF sier at noe gjøres på dager med akutt forurensning, men er kritisk til at både bensinbiler og ladbare hybrider får svi.

– Folk vil oppfatte det som veldig urettferdig og uforståelig når selv de som kjører på strøm må betale tredobbelt, sier informasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal.

– Verstingene er eldre lastebiler og de eldste dieselbilene. Nå blir forvirringen total, og signalet til de som trenger bil, er at politikerne vingler, og det blir svært vanskelig å planlegge.

Ville blitt utsatt

Lan Marie Berg

TRENERING: Det er ikke overraskende at Høyre ser ut til å forsøke å trenere et tiltak mot farlig luftforurensning, sier miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Foto: Henriette Mordt / NRK

Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er enig i at bensinbiler og lastebiler med effektiv renseteknologi ideelt sett burde hatt unntak.

– Vi jobber for det på sikt. Problemet er at da må vi inn i en ny prosess med staten, og da er jeg redd vi ikke får på plass dette tiltaket i vinter i det hele tatt.

– Da står vi igjen med kun dieselforbudet som virkemiddel hvis det blir farlig høy luftforurensning i Oslo.

– I valget mellom beredskapstakster og dieselforbudet, mener jeg det er bedre å få på plass muligheten til å innføre beredskapstakster fordi det er mindre inngripende, sier Berg.

Bare på verstingdagene

Norges Astma- og Allergiforbund håper ikke kritikerne greier å stikke for store kjepper i hjulene for beredskapstakster denne vinteren.

– Vi ønsker oss en Oslo-luft som ikke er helseskadelig, og som strakstiltak vil økte bomtakster være effektivt, sier assisterende generalsekretær Bo Gleditsch.

– Vi håper alle løfter blikket og aksepterer denne måten å gjøre det på mens man søker seg gjennom det nasjonale byråkratiet for å kunne differensiere i framtida.

– Det er tross alt bare på de verste dagene dette vil gjelde, sier Gleditsch.