Hopp til innhold

17 smittet av MRSA-bakterien ved nyfødtintensiven

Åtte barn, seks ansatte og tre pårørende har fått påvist MRSA-bakterien på Sykehuset Østfold. Smitten er knyttet til nyfødtintensivavdelingen.

Sykehuset Østfold på Kalnes i Sarpsborg.

SMITTEUTBRUDD: Flere pasienter på nyfødtintensiven har fått påvist antibiotikaresistente gule stafylokokker på Sykehuset Østfold.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

Det første smittetilfellet ble påvist ved en rutinemessig prøve av et barn med øyekatarr forrige uke.

– Vi ser at det er et stort utbrudd, sier smittevernoverlege ved Sykehuset Østfold, Jon Birger Haug.

Så langt har 17 personer tilknyttet nyfødtintensiv-avdelingen fått påvist MRSA. Avdelingen behandler kritisk syke spedbarn og for tidlig fødte.

Bakterien, som er resistent mot viktige typer antibiotika, skal ikke ha spredd seg til andre avdelinger.

Smittevernoverlegen forteller at utbruddet har gått under radaren.

– Det er slik at hvis du er bærer av bakterien, uten å ha en infeksjon, så vet vi ikke om det.

Sender fødende til andre sykehus

Sykehuset innfører nå flere tiltak for å bekjempe spredningen av MRSA:

  • Ansatte på avdelingen må bruke munnbind og smittevernutstyr i nærheten av pasientene.
  • Restriksjoner på trafikk ut fra nyfødtintensiven til andre avdelinger.
  • Ansatte fra andre avdelinger får ikke komme inn på nyfødtintensiven.

Sykehuset prøver også å begrense inntak av pasienter på nyfødtintensiven.

– Det er en krevende driftssituasjon. Det er en utfordring å få inn ekstra bemanning for å erstatte de som er tatt ut, sier klinikksjef Eirin Paulsen.

Enkelte fødende vil bli sendt til andre sykehus.

– Man kan tenke seg at risikofødsler som man vet om på forhånd, kan tas på andre sykehus, sier Haug.

– Ikke farlig for de smittede

Alle barna på avdelingen har blitt testet.

Jon Birger Haug

Smittevernoverlege ved Sykehuset Østfold, Jon Birger Haug.

Foto: Heidi Gomnæs

– Det er viktig å understreke at MRSA-bærerskap ikke er farlig for barna, de pårørende og de ansatte, sier smittevernoverlege Haug.

Sykehuset tar likevel situasjonen alvorlig.

– Man ikke ønsker spredning av MRSA på et sykehus, fordi vi har så mange voksne pasienter som kan få stafylokokkinfeksjoner, altså sårinfeksjoner.

– Det er sykehusinnlagte pasienter med alvorlige sykdommer som dette kan være farlig for, sier Haug.