17 mill. liter kloakk i Oslofjorden

Siden klokken 06.00 i morges har i snitt 600 liter kloakkvann rent ut hvert sekund i Oslofjorden som følge av et strømbrudd på anlegget til Vestfjorden Avløpsselskap. Til sammen er det snakk om over 17 millioner liter som har rent ut i Lysakerfjorden.

– Dette er selvfølgelig veldig kjedelig, i hvert fall i øyeblikket. Vi har modellanalyser som viser at fjorden tåler dette over tid og at det vil tilbakestille seg, sier Sigurd Grande, avdelingsjef og beredskapsleder i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Lekkasjen er nå stanset.