17-åring dømt til ni års forvaring for drap

Jenta som drepte miljøterapeut Anna Kristin Gillebo Backlund (30) på en institusjon i Asker i 2014, må sone en forvaringsdom på ni år. 17-åringen anker dommen.

Båren med den døde bæres ut fra bygget i Vollen i Asker

DREPT: Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept da hun var på nattevakt og passet på jenta som nå er dømt for drapet.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

For to uker siden ble jenta funnet skyldig i drapet. Lagmannsretten mente hun var tilregnelig, og at hun dermed kan straffes for drapet.

Amund Gillebo

FORNØYD: – Vi synes det er en riktig dom, sier Amund Gillebo, broren til avdøde Anna Kristin Gillebo Backlund.

Foto: Sarah Pierstorff / NRK

Fredag ble hun i Borgarting lagmannsrett dømt til en forvaringsdom på ni år med en minstetid på seks år. Det er identisk med dommen fra tingretten i fjor.

– Det viktigste for oss har vært at noen skal stilles til ansvar, og spørsmålet om tilregnelighet. Hun blir nå stilt til ansvar for det hun har gjort, og det mener vi er det riktige, sier broren til avdøde, Amund Gillebo til NRK.

Dersom forvaringsdommen blir stående, blir 17-åringen den første mindreårige som får en rettskraftig forvaringsdom i Norge.

Anker

17-åringens forsvarer sier de var forberedt på at dommen kunne bli forvaring.

– Vi har allerede diskutert at det kunne bli et alternativ og har besluttet at den blir anket, sier Cecilie Nakstad.

Forsvarsadvokat Cecilie Nakstad

ANKER: Forsvarer Cecilie Nakstad sier de anker dommen blant annet fordi de mener det er galt at et barn får forvaring.

Foto: Sarah Pierstorff / NRK

Nakstad mener dommen er feil på to punkter. For det første har Nakstad prosedert på at 17-åringen ikke var tilregnelig under drapet, og mener retten har lagt for stor vekt på de sakkyndige i saken.

– Det andre er at barn ikke bør dømmes til forvaring.

Nakstad mener det strider mot menneskerettighetene.

Uenig

Aktor Erik Førde er uenig med forsvarer Nakstad.

Erik Førde

PÅTALEMYNDIGHETEN: Aktor, Erik Førde, sier at dette er en svært spesiell sak, og tar anken til etterretning.

Foto: Junge, Heiko / NTB Scanpix

– Dette ligger på en bestemmelse i barnekonvensjonen, at man ikke kan dømme barn til livstidsstraff uten mulighet for løslatelse. Forvaring er ikke den typen straff, sier Førde.

– Det er en meget spesiell sak, derfor ble det påstand om forvaring og retten er åpenbart enig med oss.

Førde tar anken til etterretning. Han la ned påstand om forvaring i ti år. Nå er det opp til Riksadvokaten om dommen ankes fra påtalemyndigheten.

Håper saken kommer opp fort

Anna Kristin Gillebo Backlund

DREPT PÅ JOBB: Anna Kristin Gillebo Backlund var på jobb på barnevernsinstitusjonen Små enheter da hun ble drept.

Foto: Privat / NTB scanpix

Familien til Anna Kristin Gillebo Backlund er skuffet over at saken ankes.

– Det er ikke noe vi ønsker, men vi ser selvfølgelig at det er et prinsipielt spørsmål når en under 18 år dømmes til forvaring. Vi håper saken kommer opp fortest mulig, sier Amund Gillebo.

Han sier videre at familien håper å komme seg videre fortest mulig, så de kan få bearbeidet sorgen sin.

Drept på jobb

I oktober for to år siden ble 30 år gamle Anna Kristin Gillebo Backlund drept ved institusjonen hun jobbet i Vollen i Asker. Hun ble utsatt for kvelning til hun mistet bevisstheten og deretter knivstukket 21 ganger.

Backlund hadde ansvaret for å følge opp jenta som da var 15 år.

Lederen for instutisjonen Små enheter har senere innrømmet at de burde hatt to våkne nattevakter på jobb, og at de ansatte skulle hatt alarm på kroppen.

Saken mot Små enheter er fortsatt under etterforskning.