Hopp til innhold

162 fiktive fakturaer

I løpet av seks år skal Frank Murud ha sendt sine to arbeidsgivere totalt 162 fiktive fakturaer for utført vedlikehold på bygninger i Oslo. Gevinsten skal ha vært over 100 millioner kroner.

Muruds villa
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Opplysningene om antallet fiktive fakturaer ble lagt fram av statsadvokat Carl Fari da rettssaken mot den tidligere eiendomssjefen startet i Oslo tingrett mandag.

Murud sitter tiltalt for grovt økonomisk utroskap og korrupsjon. Han erkjente straffskyld på alle punkter i tiltalen da retten ble satt.

De tre øvrige på tiltalebenken sa seg bare skyldig på enkelte punkter i tiltalen. Strid om hva som er korrupsjon og hva som bare er heleri, er blant årsakene til uenigheten. Generelt er det lite strid om faktum mellom partene i retten.

Godkjente selv

Allerede mens Frank Murud arbeidet hos eiendomsforvalteren NEAS, skal han ha begynt å utarbeide fiktive fakturaer som han gjennom firmaet til en av de medtiltalte, sendte til sin egen arbeidsgiver.

Ettersom han selv hadde stor frihet til å godkjenne utført arbeid og attestere regninger, var det ikke store problemer med å få pengene utbetalt.

Da Murud i 2003 skiftet jobb og ble eiendomssjef i Undervisningsbygg i Oslo kommune, kunne han fortsette den samme praksisen. Også i det kommunale eiendomsselskapet nøt han stor frihet, men skal ha forfalsket underskriften til en kollega for at regningene skulle passere i systemet.

I alt 72 fiktive fakturaer på til sammen over 89 millioner kroner ble sendt til Oslo kommune. Det var Murud som skrev disse fakturaene. Undervisningsbygg var en god betaler, sa statsadvokat Carl Fari i sitt innledningsforedrag i retten.

Investerte pengene

Oslo kommune har varslet et krav på 127 millioner kroner mot Murud. Foruten underslaget av penger skal 51-åringen også krevd returprovisjon av tre selskaper som fikk oppdrag av Undervisningsbygg og av NEAS.

Murud sølte ikke bort alle pengene han fikk. Mye av midlene ble investert i ulike eiendommer, blant annet en hytte på Hvaler i Østfold og en flott enebolig i Holmenkollen. Han investerte også mye i aksjer.

Etter at Murud ble avslørt i fjor, er eiendommene blitt solgt. Den tidligere eiendomssjefen må likevel regne med et betydelig pengekrav mot seg. Salget av aksjene og bygningene skal ha innbrakt noe over 80 millioner kroner.