16-åring kjent skyldig i institusjonsdrap

Lagmannsretten mener den 16 år gamle jenta var tilregnelig da hun tok livet av miljøterapeut Anna Kristin Gillebo Backlund på en institusjon i Asker.

Advokatene

LAGMANNSRETTEN: I nesten tre uker har ankesaken pågått i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

I dag ble ankesaken etter drapet på barnevernsinstitusjonen i Vollen i 2014 avsluttet. Lagmannsretten har kommet frem til at den 16 år gamle jenta ikke var psykotisk da Anna Kristin Gillebo Backlund ble drept.

Aktor Erik Førde konstaterer at lagretten har vært enige med påtalemyndigheten.

– Men det ligger ingen glede eller feiring i det, til det er saken altfor tragisk, sier Førde.

Venter på straffeutmålingen

Forsvarsadvokat Cecilie Nakstad

UTILREGNELIG: Forsvarer Cecilie Nakstad ba juryen svare nei på skyldspørsmålet, dersom de er i tvil om tiltalte var psykotisk på gjerningstidspunktet.

Foto: Sarah Pierstorff / NRK

Jentas forsvarer Cecilie Nakstad sier hun tar kjennelsen til etterretning. Ut fra lagrettens konklusjon regner hun med at juryen har lagt avgjørende vekt på de rettssakkyndige.

– Nå må vi forberede oss på neste uke hvor det reises viktige spørsmål rundt straffeutmålingen, og da spesielt når det gjelder barn og forvaring, sier Nakstad.

Dommen er først klar i neste uke. Da får jenta vite hva slags straff hun er dømt til og de skal vurdere om det er aktuelt å anke.

– Det er begrensede temaer man kan anke, så vi må vente til dommen har falt, sier Nakstad.

Backlunds familie er fornøyd

– Det betyr mye. Hun stilles til ansvar for det hun har gjort, sier Amund Gillebo, som er Backlunds bror.

Han legger ikke skjul på at kjennelsen er tråd med familiens ønske.

– Selv om det er en veldig skadet ungdom, så var hun bevisst det hun gjorde. Hadde hun blitt erklært utilregnelig, så hadde det vært vanskelig for oss å akseptere.

Juryen brukte i underkant av to timer før den kom til en konklusjon i saken.

Kom med råd under rettsbelæringen

Før lagretten trakk seg tilbake for å diskutere skyldspørsmålet, holdt dommeren et veiledende foredrag for juryen. Dommeren sa at hovedspørsmålet lagretten må svare på er om tiltalte var tilregnelig da drapet skjedde.

I tillegg understreket han at vurderingen må være rasjonell og at juryen ikke må la seg påvirke av at de for eksempel synes synd på tiltalte.

Dommeren oppfordret også lagretten å høre på de rettsoppnevnte sakkyndige. De har konkludert med at jenta var tilregnelig.

Var jenta psykotisk på gjerningstidspunktet?

Erik Førde

TILREGNELIG: Statsadvokat Erik Førde mener Borgarting lagmannsrett bør dømme den 16 år gamle jenta for drapet.

Foto: Junge, Heiko / NTB Scanpix

Ankesaken har handlet om jenta var psykotisk eller ikke da Backlund ble drept. Under prosedyrene ba aktor juryen finne den drapstiltalte 16-åringen tilregnelig.

– Jeg gir dere det rådet at dere skal svare ja på spørsmål 1, altså om hun er skyldig, det er det som er å være tilregnelig, at hun har evne til å bære skyld, sa aktor Erik Førde, som også ba juryen om å avsi kjennelse om at drapet hadde skjedd med overlegg.

Jentas forsvarer mener derimot at psykose er den direkte årsaken til at 16-åringen begikk drapet.

– Hvis dere svarer nei på spørsmålet om skyld, så vil hun bli dømt til noe som heter tvungent psykisk helsevern og vil bli innlagt på sykehus hvor hun blir behandlet, sa advokat Cecilie Nakstad til juryen.

Kvalt og knivstukket

Anna Kristin Gillebo Backlund

DREPT PÅ JOBB: Anna Kristin Gillebo Backlund var på jobb på barnevernsinstitusjonen Små enheter da hun ble drept.

Foto: Privat / NTB scanpix

Det var i slutten av oktober i 2014 at miljøterapeut Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble drept på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen i Asker.

En 15 år gammel jente, som bodde på institusjonen, ble i Asker og Bærum tingrett dømt for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Hun ble dømt til forvaring i ni år, med en minstetid på seks år. Det er første gang i norsk historie at et barn ble dømt til forvaring.

Jenta erkjente drapet, men ikke overlegg. Hun anket forvaringsstraffen på stedet.

I dag er 16-åringen erklært psykotisk og innlagt på Sandviken sykehus i Bergen.