Bedre opplæring gir færre trafikkskadde

Antallet ulykker med personskade er det laveste på tre år. Trygg Trafikk i Østfold ser den positive utviklingen som et resultat av bedre trafikkopplæring og mer bevissthet hos unge sjåfører.

Trafikkulykke på E6

17 av de 158 trafikkulykkene som skjedde i fylket første halvår inntraff på E6 eller E18.

Foto: Pétur Níelsson/NRK

Foreløpige tall viser at 205 mennesker ble skadd og fire mistet livet i trafikkulykker på Østfold-veiene i løpet av første halvår.

I fjor ble 236 mennesker skadd og tre drept i løpet av årets seks første måneder. Det viser Statens vegvesens statistikk over trafikkulykker i Østfold.

Mer bevisst ungdom

Paal-Gunnar Mathisen, Trygg Trafikk
Foto: Odd Skjerdal / NRK

– Bevisstgjøringen og opplæringen av unge førere er blitt bedre, mener leder for Trygg Trafikk i Østfold, Paal-Gunnar Mathisen. – Vi ser en positiv utvikling på statistikken for ungdom, også for unge menn i alderen 18 til 24 år. Ungdommen er blitt flinkere og mer bevisst.

Mathisen tolker dette som tegn på at arbeidet med 0-visjonen, målet om å nå 0 drepte i trafikken, gir resultater.

Pent vær er farligere

Det kan være mange forhold som påvirker statistikken.

– Været kan ha betydning. Og, det er ikke slik folk tror at dårlig vær og vanskelig føre fører til flere ulykker og flere skadde. Tvert om kan det se ut til at vi skjerper oss når vær og føre er dårligere, forteller Mathisen.

Det kan også være tilfeldigheter som avgjør utfallet av ulykkene. Sikrere biler fører til at personskadene blir redusert.

– Spørsmålet er om sikrere biler med mer teknikk gjør oss til dårligere førere, om vi stoler mer på bilene nå enn vi kunne gjøre tidligere, undrer Mathisen.

Flest ulykker i mars måned

Det inntraff 158 ulykker med personskade i løpet av de seks første månedene. Det er det laveste antallet på tre år. Første halvår i 2012 var det 197 ulykker, i fjor var det 179. I første halvår 2011 var tallet lavere, da var det 146 trafikkulykker.

Statistikken viser at inntraff det 33 trafikkulykker med personskade i mars måned i fylket, det var den måneden i første halvår det skjedde flest ulykker. Det laveste antallet var i februar, da det skjedde 18 ulykker.

Tallene fra første halvår viser at 60 mennesker ble skadet på veiene i Fredrikstad, 42 i Sarpsborg, 17 i Halden, og 14 i Hobøl. Det ble ikke meldt om noen personskade på veiene i Rømskog i løpet av årets seks første måneder.

Av de 158 ulykkene med personskade skjedde omtrent halvparten, 76, på fylkesveiene i Østfold. 41 av ulykkene skjedde på riksveier og 17 på E6 og E18 til sammen.