Hopp til innhold

Krisesentrene får 15 millioner i nødhjelp

Den varsla nedleggelses-bølgen av krisentre her i landet er foreløpig utsatt.

Krisesenter

Foran fra v: leder på moss krisesenter Unni Kiil, Anne Lise Gjøstøl, Østfold SV, Irene Johansen, Østfold AP og medlem av finanskomiteen, Inga Marthe Torkildsen, SV og medlem av finanskomiteen Bak fra v: Tove Smaadahl, krisesentersekretariatet, Johan Grimstad, Østfold SP

Foto: Privat

Stortinget har bevilget 15 millioner kroner i nødhjelp til krisesentre som sliter økonomisk. Men - pengene skal ikke være et fast tillskudd.

Før betalte staten 80 prosent av driftskostnadene til krisesenterene, mens kommunen stod for 20 prosent. Nå er lagt inn i rammebetingelsene. Det betyr at fra årsskiftet skal kommunene selv betale hele regningen for driften av krisesentrene.

SE VIDEO: Mer penger til krisesenter

Video Mer penger til krisesentrene

– Pengene hjelper for ett år

NRK meldte for tre uker siden at den nye finansieringsordningen vil skape problemer for blant annet krisesenteret i Indre Østfold.

De fryktet da at døgntilbudet til personer i krise stod i fare for å bli lagt ned eller kraftig redusert.

– Det er klart at det hjelper å få penger ett år, så får vi håpe vi får positivt svar når vi sender en søknad. Men det er på en måte ventepenger i påvente at det skal skje noe med lovverket om rammeoverføringene, så vi håper vi ikke er på stedet hvil i 2012, sier Unni Kil, daglig leder ved Krisesenteret i Moss.

Slår dårlig ut for Østfold

Fra nyttår får kommunene fullt ansvar for krisesenterene. Pengene fra staten ordeles likt, og derfor får østfold med sine fem sentre midre penger - enn andre fylker.

– Denne omleggingen slår spesielt hardt ut for Østfold, mens andre fylker som har færre krisesentre og et dårligere tilbud har kommet bedre ut av omleggingen, skriver Irene Johansen (AP) i en pressemelding.

– Vi er opptatt av at tilbudet til volds- og trusselutsatte ikke må svekkes. Særlig viktig er det å sikre at barna får et godt tilbud. Vi mener derfor at det som en overgangsordning for 2011 bør kunne gis ekstra midler til kommunene med de største omstillingsutfordringene, og foreslår 15 mill. kroner til dette formålet, sier Johansen.

Skal følge opp kommunene

Inga Marthe Thorkildsen fra SV sier de ønsker å følge opp kommunene for å forhindre at de kutter ned på krisesenter-tilbudet.

– Det kan ikke være sånn at når kommunene får ansvaret, så benytter de sjansen til å kutte ned på et tilbud som retter seg mot de aller mest utsatte gruppene.

Østfold har i dag fem krisesentre og har bygd opp et godt tilbud der man også tar i mot kvinner som har vært utsatt for menneskehandel.