Hopp til innhold

Fastlege-krisen i Sarpsborg: Legene trekker oppsigelsene

15 av 54 fastleger i Sarpsborg sa opp stillingene sine og ville ha mer penger fra kommunen. Nå har alle trukket oppsigelsene.

Østre bydel i Sarpsborg sentrum.

Én tredjedel av innbyggerne i Sarpsborg kan bli stående uten fastlege etter at 15 fastleger har sagt opp.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

– Dette er veldig viktig for innbyggerne i Sarpsborg. Det lå an til at 15-20.000 personer kunne ende opp uten fastlege. Vi håper dette kan roe situasjonen blant våre innbyggere, sier Linda Engsmyr, utvalgsleder for velferd og folkehelse i Sarpsborg kommune.

Den siste tiden har 15 av Sarpsborgs 54 fastleger har sagt opp stillingene sine.

Fastlegene kom med flere krav til kommunen, men konflikten dreide seg først og fremst om at de ville ha økning i basistilskuddet utover det staten tilbyr.

I bystyret torsdag ville ikke politikerne øke basistilskuddet, men bevilget omtrent 9 millioner kroner til fastlegeordningen.

Nå har alle de 15 fastlegene trukket oppsigelsene sine.

Har tatt lærdom av konflikten

– I bystyret var vi veldig klare på hva vi kunne gi for å løse konflikten. Det gjorde nok at fastlegene også så at de måtte møte oss på halvveien. De fikk ikke alt de ønsket, men sånn er realiteten, sier Engsmyr til NRK.

– Jeg tror alle parter har tatt lærdom av det som har skjedd, og det lover godt for fremtiden. Det gagner både fastlegene, kommunen og innbyggerne framover.

Konflikten startet i slutten av februar, da tre leger ved Tune legesenter sa opp stillingene sine. Siden har flere andre fulgt etter.

Flere har reagert på fastlegenes fremgangsmåte, blant annet kommunenes interesseorganisasjon KS. I et brev til kommunen var de veldig tydelige på hva de mener om situasjonen:

– KS reagerer sterkt på legenes valg av oppsigelse som aksjonsform for å tvinge igjennom bedre rammebetingelser, skriver områdesjef Tor Arne Gangsø i KS.

Tor Arne Gangsø

Tor Arne Gangsø i KS er meget kritisk til fastlegenes aksjonsform.

Foto: NRK / NRK

NRK har vært i kontakt med Gangsø, som ikke ønsker å kommentere utover det han har skrevet til kommunen.

KS mener også at aksjonen kan være i strid med både boikottloven og konkurranseloven.

Sa nei til det viktigste kravet

Torsdag var fastlegesituasjonen oppe til politisk behandling i bystyret i Sarpsborg. Der ble altså noen av fastlegenes krav innfridd, men ikke det viktigste kravet – økning i basistilskuddet.

Én av dem som uttalte seg i bystyret var Klaus Lintho fra Sarpsborg Arbeiderparti.

Klaus Lintho i Sarpsborg arbeiderparti

Klaus Lintho (Ap) synes kommunen har vært rause med fastlegene, men synes ikke de skal få høyere tilskudd enn det regjeringen gir.

Foto: Simon Laabak / Sarpsborg arbeiderparti

Om kommunen skal gi etter for å betale høyere tilskudd enn det regjeringa nå gir, vil det få uheldige konsekvenser, sier Lintho til NRK.

Jeg mener vi har vært rause og tilbudt fastlegene at vi ser bort fra oppsigelsene dersom de ønsker det. Samtidig fikk vi flere søkere til stillingene som ble utlyst da de første oppsigelsene var et faktum. Jeg har trua på at ingen i Sarpsborg skal stå uten fastlege.

Disse legene fikk frist til fredag ettermiddag med å trekke oppsigelsene sine. Ellers ville kommunen ansette nye fra søkerlista.

Nå har altså fastlegene trukket oppsigelsene.

Vil forhandle om en løsning

De siste to dagene har NRK gjentatte ganger prøvd å få en uttalelse fra Arslan Akhtar, som er tillitsvalgt og talsperson for fastlegene i Sarpsborg. Han har ikke besvart NRKs henvendelser.

Til Sarpsborg Arbeiderblad har han tidligere sagt at fastlegenes mål er at kommunen øker basistilskuddet utover den statlige økningen.

Det mener han vil bedre forholdene både for pasientene, legene og kommunen fordi det vil bedre både rekrutteringen og gjøre at dagens fastleger vil kunne stå i jobben lenger.

Utfordringene i fastlegeordningen har økt over tid. Blant annet så opplever flere fastleger et høyt arbeidspress og unge leger søker seg ikke til ordningen.

Ifølge regjeringen opplever stadig flere kommuner rekrutteringsutfordringer.

Les også: Utvalg: Fastleger bør slutte å skrive korttidssykmelding

Undersøkelse, fastlege
Undersøkelse, fastlege

Les også: Stengt bru kan føre til trafikkaos i Sarpsborg

Alvim bru er stengt for vedlikeholdsarbeid.
Alvim bru er stengt for vedlikeholdsarbeid.