15 års fengsel for Trøskendrapet

En 26 år gammel mann er i Sarpsborg tingrett dømt til fengsel i 15 år for drapet på en 30 år gammel mann i Sarpsborg i mai i fjor. Dommen er i tråd med aktors påstand.

Person funnet i Glomma

Arshad Tofiq Mohammad Taher ble funnet i vannkanten under Trøskenbrua i Sarpsborg i juni i fjor.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

26-åringen er dømt for å ha drept mannen under særdeles skjerpende omstendigheter. I slutten av juni fjor erkjente han at det var han som drepte 30-åringen, men han hevdet at han drepte i selvforsvar.

En 20-årig mann er dømt til fengsel i et år for å ha motarbeidet etterforskningen og for å ha bidratt til å skjule liket.

Funnet i elven

30 år gamle Arshad Tofiq Mohammed Taher ble drept i en boligkonteiner i Østre bydel i Sarpsborg 22. mai i fjor. Taher ble påført et trettitalls knivstikk.

Offeret ble funnet i en sideelv til Glomma, ved Trøskenbrua i Sarpsborg, i begynnelsen av juni i fjor.

Hevdet at han ble angrepet

Rettssaken mot de to tiltalte begynte i Sarpsborg tingrett mandag 25. august. 26-åringen hevdet i retten at han selv var blitt angrepet før han drepte Taher.

Etter drapet ble offeret pakket inn i søppelsekker og en bag og transportert til Trøskenbrua av den 20 år gamle medtiltalte. Ved Trøskenbrua ble drapsofferet kastet i elven, der han ble funnet av forbipasserende et par ukers tid senere.

Påstand om 15 års fengsel

I retten ba statsadvokat Ingrid Vormeland Salte ned påstand om fengsel i 15 år for 26-åringen.

Hun la ned påstand om fengsel i et år for den medtiltalte 20-åringen.

Dissens om straffens lengde

Sarpsborg tingrett fant 26-åringen skyldig i forsettlig drap under særdeles skjerpende omstendigheter, men tingretten var delt i dette spørsmålet. Rettens flertall, bestående av rettens formann sorenskriver Thor Linde og en av meddommerne, mente det var klart at tiltalte måtte domfelles for forsettelig drap.

Den andre meddommeren mente at 26-åringen handlet i nødverge i en tidlig fase og ville fastsette straffen til fengsel i 13 år.

26-åringen er dømt til å betale 40.000 kroner i erstatning og 200.000 kroner i oppreisning til familien til drapsofferet. Han har sittet varetektsfengslet siden juni i fjor, og vel 450 dager kommer tilfradrag i straffen.

20-åringen har vært varetektsfengslet i drøy to måneder, og dette kommer til fradag i hans straff.