15-åring sendes 2000 kilometer for å bosettes

Mohammad Baqer har bodd elleve måneder på Hol statlige mottak og har fått tilbud om fosterfamilie i bygda. Nå vil Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sende Mohammad til Vadsø.

Mohammad og Alviva

Alviva har søkt om å bli fostermoren til Mohammad hjemme i Hol.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Jeg har lyst til å bo her i Hol, og jeg føler meg hjemme her. Folk har tatt godt imot meg og jeg har mitt sosiale nettverk her, sier Mohammad.

Mohammad er enslig mindreårig asylsøker.

– Synes du det er vanskelig hvis du må flytte helt til Vadsø?

– Ja. Jeg må lage et nytt sosialt nettverk i Vadsø, og synes det er kjempevanskelig, sier han.

Skåret i gleden

Mohammad var lykkelig for å ha fått permanent opphold i Norge. Skåret i gleden var brevet fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som slo fast at 15-åringen skulle bosettes i Vadsø, 2000 kilometer fra Hol.

Dette synes Alviva Hohler som har søkt om å bli fostermoren til Mohammad er et urimelig vedtak.

– Det kan vi overhodet ikke forstå. Her tilbyr vi hus, hjem og støtte. Og kommunen er med på dette. Alt burde være i orden, og så vil IMDI sende han til Vadsø, sier hun fortvilet.

Bedre hverdag på Geilo

Jan Olav Helling er helse- og omsorgssjef i Hol kommune. Han tror at Mohammad vil få en bedre hverdag i Hol enn i Vadsø, der han må starte helt på nytt. Helling har derfor tro på at denne saken vil løses til det beste for 15-åringen.

– I tillegg har vi gjort en vurdering på det at det beste for gutten er at han bor der han kjenner folk. Han har godt nettverk, og han har også en fosterfamilie som vil ta seg av han. Og da tror vi kanskje at det vil være en bedre integrering for han enn om han skal flytte til Vadsø, sier Helling.

Vedtaket om å flytte Mohammad til Vadsø vil ikke regiondirektør i Integrerings og

Mohammad Baqer

Mohammad håper han kan få bli på Geilo.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

mangfoldsdirektoratet, Dulo Dizdarevic uttale seg om. Direktøren sier at han ikke vil snakke med NRK siden Mohammad sin sak ikke er ferdigbehandlet.

Men hovedpersonen selv håper å kunne bli en del av en norsk familie i Hallingdal.

– Jeg er veldig heldig som kan få bo hos en norsk familie, avslutter Mohammad.