14,7 mrd til Fornebubanen og ny sentrumstunnel

Ny sentrumstunnel for T-banen i Oslo får 8,7 milliarder kroner i Nasjonal transportplan. Fornebubanen får seks milliarder kroner.

Ny Majorstuen stasjon

NY MAJORSTUEN STASJON: En ny underjordisk Majorstuen stasjon i to etasjer blir sammenkoblingen mellom Fornebubanen og den nye og den gamle sentrumstunnelen.

Foto: NORCONSULT

Planen som regjeringen legger frem i sin helhet klokken 12 onsdag, legger opp til byggestart for Fornebubanen i 2021 og at banen skal stå ferdig i 2025.

Ny metrotunnel gjennom Oslo skal etter planen bygges i perioden 2024–2029.

Lederen for Stortingets transportkomité, Nikolai Astrup (H), bekrefter dette på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF.

50 prosent

– Dette er 50 prosent av investeringskostnadene i tråd med det vi har lovet tidligere og et historisk bidrag til kollektivtransporten i Oslo-området.

– Tidligere har det vært sånn at lokal kollektivtransport har vært finansiert lokalt. Men med de løftene vi nå står overfor, er det helt nødvendig med statlig drahjelp, sier Astrup.

Hvorfor er disse to prosjektene så viktige at staten blar opp nær 15 milliarder kroner?

– Vi har hatt en svært god passasjervekst på kollektivtransporten i mange, mange år. Det er gledelig. Men nå er vi kommet til et punkt hvor det er nødvendig å investere i nye linjer.

Partiledere og samferdselstopper på Oslo S.

OMREISENDE LØFTESIRKUS: Borgerlige politikere har de siste ukene reist land og strand rundt med løfter fra Nasjonal Transportplan. Partilederne og samferdselstoppene presenterte togsatsingen på Oslo S for en måned siden. Nikolai Astrup (H) bakerst.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Kapasiteten sprengt

– Sentrumstunnelen under Oslo i dag er i ferd med å bli sprengt. Derfor er det helt nødvendig med en ny tunnel som kommer til å øke kapasiteten betydelig, sier Nikolai Astrup, som også er leder for Oslo Høyre.

Det statlige bidraget til de to prosjektene er det samme som ble lagt til grunn i Oslopakke 3-avtalen mellom Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Den resterende halvparten skal komme fra bompenger, en øremerket økning i kollektivprisene i Oslo og Akershus og bidrag fra private grunneiere langs banene.

Fornøyde

– Det er en veldig fin start på dagen, sier Ruter-sjef Bernt Reitan Jensen om milliard-nyheten.

Fornebubanen skal gå fra Majorstuen og ut til Fornebu. Sentrumstunnelen skal gå igjennom byen, og dermed får Bislett og Grünerløkka også t-banestopp.

– Dette er et viktig prosjekt for kundene i Oslo og Akershus. De vil oppleve at kapasiteten blir bedre og frekvensen høyere.

Også byrådseleder i Oslo Raymond Johansen (Ap) synes det er en god dag.

– Dette er noe byrådet har jobbet med lenge, med å få frem samfunnets mest samfunnsøkonomisk lønnsømme samferdselsprosjekt. Nemlig en t-banetunnel til.

– Det at det nå endelig er satt av penger til, det er vi glade for.

Men han mener man har dårlig tid.

– Vi er faktisk litt sent ute fordi presset på kollektivsystemet er veldig stort. Og vi må huske på at det er 170 000 folk som kommer inn til Oslo hver eneste dag. Dette er en veldig viktig dag for hele kollektivtrafikken på Østlandet.

Ny metrotunnel linjekart

NY METROTUNNEL: Ny sentrumstunnel er tenkt å gå fra Majorstuen via Stortinget til Bryn med nye stasjoner på Bislett, St. Olavs plass, Youngstorget og Grünerløkka.

Foto: KVU Oslo-Navet

Fortsatt uklart

NRK har tidligere fortalt at det kun er planleggingsmidler til en bane til Ahus og Nedre Romerike, ikke investeringsmidler i NTP-perioden 2018–2029.

Nikolai Astrup sier at det fremdriften også for Fornebubanen og sentrumstunnelen fortsatt er noe uklar selv om planen legger opp til utbygging i perioden 2021–2025 og 2024–2029.

– Vi venter fortsatt på reguleringsplanen for Fornebubanen fra Oslo sin side. Den er forsinket. Og det er ennå ikke avklart hvordan reguleringsplanen for metrotunnelen blir, sier han.