13 merknader om asylmottak

Eieren av det tidligere sykehuset i Fredrikstad har fått inn 13 merknader fra naboer på planene om et asylmottak i lokalene. Advokat Mats Mæland som representere eieren «NG Development», sier flere har vært positive til søknaden om bruksendring. Noen uttrykker skepsis over å få 700 asylsøkere som naboer, og frykter at IS-medlemmer skal være blant dem.

Sykehuset Østfold Fredrikstad
Foto: Camilla Næss / NRK