120 nye arbeidsplasser til Mysen

Det nye fengselet i Mysen skal ansette 120 arbeidstagere med høyskoleutdannelse, skriver Smaalenenes Avis. Fengselet skal stå ferdig i 2017 og vil romme til sammen 96 celler. Av de 120 som ansettes skal 100 være fengselsbetjenter. Ifølge avisen vil dog ikke ansettelsene nødvendigvis være nyansettelser, da det gamle Botsen fengsel i Oslo skal stenge.