12.000 narkobeslag på grensa

Det flommer amfetamin, hasj, heroin og kokain inn i Norge.

Grense dop illustrasjon
Foto: Illustrasjon: Rune Fredriksen / NRK

Tollaksjon på Svinesund - buss gjennom scanner

Tollernes to scannere har bidratt til flere store beslag

Foto: Camilla Næss
Tollvesenets nye scanner

I mai fikk tollerne på Svinesund en ny scanner, som står fast på Svinesund. Den andre er mobil, og brukes flere steder i landet.

Foto: Markus Plementas / NRK
Hasj i eske

Det er stoppet mye hasj på grensene i Norge hittil i år. Denne esken ble stoppet på Svinesund i april. I den fant tollerne flere kilo av stoffet.

Foto: Tollvesenet / NRK

Tollvesenet melder at de har beslaglagt mer narkotika enn noen gang før.

I løpet av første halvår har det blitt stoppet 900 kilo narkotika av de fem mest vanlige stoffene.

Mer hasj enn i hele 2008

Tollerne beslagla første halvår 2009 store mengder hasj, amfetamin, kokain, heroin og khat.

– Dessuten ble det beslaglagt mer ecstasy dette halvåret enn noen gang tidligere i løpet av seks måneder.

Det sier toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse. Han er stolt over jobben tollerne hans har gjort hittil i år.

Toll- og avgiftsdirektøren trekker spesielt frem norgeshistoriens tredje største beslag av hasj. I februar i år fant tollere i Oslo 392 kilo hasj i en nederlandskregistrert trailer.

Les mer: Norges tredje største hasjbeslag

Totalt er det i første halvår beslaglagt 621 kilo hasj.

– Dette er mer enn hasjbeslagene i hele 2008, sier Røse.

I tilleggavdekket tollerne smugling av 4,5 tonn av den narkotiske planten khat. 3,1 av disse er tatt på Svinesund.

Les mer:

I mai fikk tollerne på Svinesund en ny stasjonær scanner til 20 millioner kroner. Den har allerede bidratt til flere større beslag.

Les mer: Her er tollernes nye smugler-våpen

Det er også gjort betydelige beslag av valuta i 2009.

Toll- og avgiftsdirektøren ønsker seg sterkere virkemidler i kampen mot valutasmugling.

– Det arbeides nå med strengere bøtesatser og gebyrer for valutasmugling. Tollvesenet har i år også anskaffet hunder som trenes for å lukte seg frem til penger.

Les mer:

Beslagstatistikk 2009

Periode:

Per 30.06.09

 

Per 30.06.08

 

Beslaglagt vare

Antall beslag

Beslaglagt mengde

Antall beslag

Beslaglagt mengde

Alkoholholdige drikkevarer

 

 

 

 

Brennevin

3,106

13,697

3,218

11,004

Brennevin over 60%

22

5,882

33

6,223

Øl

2,257

128,896

2,274

132,105

Vin

2,141

24,248

1,940

20,161

Andre varer

 

 

 

 

Kjøttvarer

172

16,011

180

20,765

Valuta (større beløp)

65

8,750,040

43

8,002,010

Valuta (mindre beløp)

166

9,465,680

 

 

Farmasøytiske preparater, ikke narkotika

 

 

 

 

Dopingmidler (enheter)

457

98,394

387

80,180

Fauna

 

 

 

 

Cites-varer

49

7,839

6

18

Narkotika

 

 

 

 

Amfetamin

84

114,108

73

225,596

Cannabis

530

655,939

459

296,020

Heroin

29

24,854

24

25,687

Kokain

44

36,429

51

21,342

Ecstacy (stk)

13

69,019

13

18,493

Khat (kilo)

146

4,503

114

5,096

Tobakksvarer

 

 

 

 

Sigaretter

3,538

4,064,177

3,763

3,883,460

Tobakksvarer, andre

1,080

963

1,146

877

Våpen

 

 

 

 

Skytevåpen

9

11

6

7

Våpen, andre

21

119

35

56