Hopp til innhold

113-sentral bør flyttes fra Oslo til Lørenskog

113-sentralen bør flyttes til Lørenskog eller i innleide lokaler et annet sted, når Ullevål sykehus rives.

Det anbefaler direktøren ved Oslo Universitetssykehus før styremøtet på torsdag. Han mener også at anropene til 113 bør gå til en egen sentral, ikke til en felles med politi og brann. I dag jobber 133 personer ved AMK, som tar imot nødanrop fra hele Østlandet.