100 bomkroner fra Asker til Oslo

En biltur fra Asker til Oslo kan koste 100 kroner i bompenger hvis ny E18 vest for Oslo blir eget bompengeprosjekt.

E18 ved Skøyen

Hvis bilkøene skal bort på E18 ved Skøyen, kan det føre til at bilistene må ut med mye mer i bompenger.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Det kan bli dyrt for bilistene dersom ny E18 vest for Oslo skal etableres som eget bompengeprosjekt. Bare gjennom Bærum kan prisen bli på mellom 40-50 kroner hver vei når motorveien står ferdig i 2021.

Trolig må bilister som skal fra Asker og inn i Oslo betale oppunder 100 kroner i bomavgifter.

Tom Oslopakke

Flere bommer og høyere bomavgifter er ikke populært blant bilistene, men for å sikre at ny E18 blir noe av foreslås det nå å løfte prosjektet delvis ut av den underfinansierte Oslopakke og finansiere veien som eget bompengeprosjekt.

Dette kan bety at veien til 15 milliarder kroner blir mye dyrere å bruke for bilistene. Det bekrefter sekretariatslederen for Oslopakke 3 i Statens vegvesen, Terje Rognlien.

50 kroner i Bærum

– I forbindelse med en større rapport som ble lagt fram i fjor så var det gjort noen enkle beregninger av dette. Den viste at hvis man tok E18 gjennom Bærum, så ville det koste 40 til 50 kroner hver vei for en bilist gitt at det blir gitt 30 prosent statlig støtte til utbyggingen, sier Rognlien.

I tillegg til de nærmere 50 kronene gjennom Bærum kommer rundt 15 kroner hver vei på Askersida av grensen. Bilistene som skal til Oslo må betale rundt 30 kroner i bomringen der. Sammenlagt kan det bli oppunder 100 kroner å betale for strekningen mellom Asker til Oslo fra 2021.

Oslopakke 3