100 år siden slaget om Nordsjøen

Slagskipet «Queen Mary» var britenes prestisjeskip under første verdenskrig. 1200 ble drept da det sank, og flere av de døde fløt i land på Hvaler og andre steder i ytre Oslofjord

Queen Mary

STATUS: Krigsskipet Queen Mary var britenes stolthet, men ble skutt i senk av tyskerne 31. mai for 100 år siden.

Foto: digitised by Ted Dearberg (IWM)

Flere tusen soldater døde under slaget om Nordsjøen, som skjedde for 100 år siden 31. mai. Mange kropper havnet i norsk skjærgård. Det har satt sine spor.

– Døde sjøfolk som drev i land langs norskekysten, gjorde stort inntrykk på samtiden, sier historiker Trond Svandal.

Trond Svandal i Fredrikstad Festning

HISTORIKER: Trond Svandal forteller om en tøff krig for Norge og dramatiske dager da lik fløt i land.

Foto: øa / nrk

– Tunge år for Norge

For 100 år siden sto oppgjøret mellom Tyskland og Storbritania i Nordsjøen, det som blir omtalt som Nordsjøslaget eller Jyllandslaget. Man regner det også som et av historiens største sjøslag.

Hele 250 tyske og britiske skip var med i slaget, og 8645 sjøfolk mistet livet.

– Selv om Norge ikke var med i krigen, preget den Norge og norskekysten, sier Svandal.

Han forteller om en dramatisk tid for landet vårt.

Minnesten ved Krigskirkegården i Fredrikstad

MINNESTEN: De mange ofrene etter sjøslaget ligger begravd i Fredrikstad på en egen krigskirkegård.

Foto: Pål Andersen / NRK

– Det var rasjonering, mangel på det meste og tunge år for Norge selv om vi ikke var en del av krigen. Mange var utkommandert i militæret, og flere norske sjøfolk døde, forklarer han.

Slaget i Nordsjøen var den eneste store trefningen mellom den britiske og tyske marinen.

Tyskerne hadde rustet opp sin marine for å matche britenes flåte, og det var store verdier som gikk tapt, i tillegg til de flere tusen menneskelivene.

Ligger på krigskirkegård

Slaget varte fra 31. mai til 1. juni, men det førte ikke noe strategisk med seg, mener Svandal.

Det viste seg at de to partene var relativt jevnbyrdige, og ingen blir kåret til vinner av slaget.

– Strategisk sett hadde det ingen betydning, men det førte med seg at tyskerne ikke brukte flåten mer.

I Geir Hasles bok, «Slaget om Nordsjøen», skriver forfatteren om flere døde kropper som lå og fløt i den norske skjærgården.

Tisler

DREV HER: Fire lik ble funnet drivende utenfor Tisler på Hvaler.

Foto: Martin Schmidt/NRK

23. juni i 1916 meldte Fredriksstad Blad om døde sjøfolk, der det blant annet ble funnet fire lik ved Tisler på Hvaler. En skipper kunne nemlig melde om dramatiske funn:

«Skipperen snakket særlig om en tysk død offiser med hvite hansker. Sjøgangen hadde hevet og senket overkroppen hans så det virket som om han vinket. Det var nifst, selv for en dansk sjøulk».

Flere av de døde sjøfolkene ble brakt i land og begravd i kister i Fredrikstad. I dag har Fredrikstad en krigskirkegård som vitner om krigens grusomheter. 18 briter og 11 tyskere ble begravet der. Sju av dem er fra «Queen Mary».

Sir Joe French

Fra minnemarkeringen på krigskirkegården på Kongsten i Fredrikstad tirsdag formiddag. Sir Joe French er nestleder for krigskirkegårdskommisjonen i det britiske samveldet.

Foto: Pål Andersen / NRK