10.000 har tatt buss til og fra sykehuset

Bruk av buss til og fra det nye sykehuset på Kalnes i Sarpsborg er mer omfattende enn det Østfold kollektivtrafikk hadde forventet.

Buss utenfor Sykehuset Østfold på Kalnes

Busstilbudet til og fra sykehuset på Kalnes blir benyttet mer enn forventet.

Foto: Christian Nygaard-Monsen/NRK

Det hører med til historien at de ansatte har fått tilbud om å reise gratis den første måneden, som en prøveordning.

– Sykehusledelsen har sagt klart fra at mange ansatte må reise på andre måter enn med egen bil, sier markedssjef Kjetil Gaulen i Østfold kollektivtrafikk.

Begrensede parkeringsmuligheter

Han viser til at det er begrenset med parkeringsplasser ved det nye sykehuset.

Gaulen tror mange ansatte fortsatt vil velge å reise med buss, selv om de i neste måned må betale reisene selv.

– Med månedskort er det et rimelig alternativ. Vi tror fordelene med å reise kollektivt nå er såpass store, blant annet parkeringsutfordringene tatt i betraktning, at mange vil velge det alternativet, sier markedssjefen.

Utvider tilbudet

Busstilbudet til og fra sykehuset på Kalnes i Sarpsborg blir utvidet fra årsskiftet. Det blir blant annet satt opp flere avganger på kveldstid.

– Vi tar også med oss Halden og Moss, og gir tilbud ved skiftstart og skiftslutt på kveldstid. Så får vi se hvordan dette utvikler seg. Vi er innstilt på å tilrettelegge hele veien og justere tilbudet, dersom det er behov for det, sier Gaulen.

Mens det ble registrert 10.000 reiser til og fra stoppestedet ved sykehuset i løpet av to uker, ble det til sammenligning registrert 3.000 reiser til og fra Grålum, der Østfold politidistrikt, Inspira sciensce center og et stort hotell ligger.