1.000 elever har ikke svart

Nesten 1.000 elever i Østfold har ennå ikke gitt tilbakemelding på om de ønsker skoleplassen de er blitt tilbudt på videregående skole.

Illustrasjonsfoto
Foto: Goran Jorganovic

Dette antallet elever tilsvarer en stor videregående skole.

Mister plassen ved midnatt

Fristen på å svare går ut ved midnatt, og fylkeskommunen mener at det er dramatisk at så mange ennå ikke har gitt tilbakemelding på om de vil ha skoleplassen sin.

- Dette tallet er også høyere enn normalt, sier seksjonssjef ved opplæringstjenesten i Østfold fylkeskommune, Bjørn Magnus Johansen.

- De elevene som verken har svart ja eller nei til plassen de er tilbudt innen midnatt, blir slettet fra våre lister og de mister skoleplassen, sier han.