– Det er ikke vi som er i krise

Flyktningenes situasjon var sentrum for Geir Lippestads 1. mai-tale i Sarpsborg. Han mener det er de som opplever krise, ikke vi.

Geir Lippestad på talerstolen
Foto: Marianne Løkkevik Ekeberg / NRK

– Vi skal selvfølgelig ha kontroll på grensa, vi skal være strenge,vi skal være humane, men de som får opphold skal vi behandle skikkelig.

Lippetad talte på et fullsatt Sarpsborg torg.

Han var opptatt av hvordan vi snakker om og behandler mennesker som får opphold i Norge. Av de 31 000 som søkte asyl i fjor, fikk om lag 70 prosent opphold.

– Vi skal snakke om holdninger og mennesker på en annen måte enn hva som er blitt gjort de seneste månedene fra regjeringen, for det fører ikke til god inkludering og integrering.

Lippestad mente regjeringens politikk fører til sinne og polarisering. Han var bekymret for framveksten av både høyreekstreme og fundamentalistiske religiøse miljøer i Norge.

–Det er ikke bra, det er ikke sånn vi er vant til å ha det i Norge. Vi er vant til å samarbeide og løse oppgavene i fellesskap.

Geir Lippestad 1. mai-tog Sarpsborg

Geir Lippestad, årets 1. mai taler i tog i Sarpsborg, til venstre for ham Thor Erik Forsberg, tidligere stortingsrepresentant for Ap, nå leder i Sarpsborg LO.

Foto: Marianne Løkkevik Ekeberg / NRK

Lippestad mener det er viktig å se på flyktningen som får opphold som våre nye naboer. Han sier det er viktig å få dem intergrert i skole, barnehager,arbeid og ikke minst i nabolaget så raskt som mulig.

–De skal inn i det ordinære arbeidslivet, de skal ikke jobbe for 50 kroner timen.

I Oslo, hvor Geir Lippestad er byråd for næring eierskap mangfold og integrering, var det snakk om å opprette et mottak med 3 000 plasser. Det sa Oslo nei til.

–Men vi tar gjerne imot 3000 fordelt over byen på mottak som har kvalitet som gjør at det er lettere å integrere i nærmiljøet.

Han mener store mottak var nødløsninger i fjor, men at det nå er på tide at regjeringen kommer videre.