Hopp til innhold

- For mye ufaglært arbeidskraft truer pasientsikkerheten

Det er for få faglærte i helse- og omsorgstjenesten i Østfold, ifølge sykepleierforbundet. Ferske tall fra fylkesmannen viser at Mosseregionen ligger dårligst an.

Det er for få faglærte i helse- og omsorgstjenesten i Østfold, ifølge sykepleierforbundet. Ferske tall fra fylkesmannen viser at Mosseregionen ligger dårligst an.

Ufaglært arbeidskraft i helse- og omsorgstjenesten

10 av 18 Østfold-kommuner har fått flere ufaglærte i pleie- og omsorgstjenesten i perioden 2007 til 2011.

Det truer pasientsikkerheten i fylket, mener leder av Sykepleierforbundet i Østfold, Karen Brasetvik.

– Det er klart at det kan true pasientsikkerheten hvis du ikke har kvalifiserte folk til å gjøre avansert medisinsk behandling. Det krever sykepleiere og det krever spesialsykepleieres kompetanse, sier Brasetvik til NRK.

– Vi mangler arbeidskraft

Ifølge tall fra Fylkesmannen i Østfold var det bare to kommuner som hadde over 80 prosent faglærte i pleie- og omsorgstjenesten i 2011; Skiptvet og Rømskog. Mosseregionen bruker minst faglært arbeidskraft i helsetjenesten i Østfold.

Heidi Bye, kommunalsjef i Våler

Heidi Bye, kommunalsjef i Våler

Foto: NRK

Kommunalsjef i Våler, Heidi Bye, ser ikke på færre faglærte sykepleiere som et problem i kommunen. Der var det cirka 46 prosent ufaglærte i pleie- og omsorgstjenesten i 2011.

Bye mener det er nødvendig med ufaglært arbeidskraft i helsetjenesten.

– Vi mangler arbeidskraft. Vi har utvidet og opprettet flere stillinger de siste årene, men vi får ikke tak i faglært kompetanse, sier hun.

– Men føler at vi har kontroll på situasjonen. Vi har mange i et utdanningsløp, men det vil ta tid før det vises på statistikken, fortsetter hun. Bye understreker at hun mener det ikke er fare for pasientene.

(Teksten fortsetter under bildet)

Heidi Bye, kommunalsjef i Våler

Heidi Bye, kommunalsjef i Våler, sier de er avhengige av ufaglært arbeidskraft i kommunen.

Foto: Tor Renè Stryger / NRK

– Krever at man har kvalifiserte folk på jobb

Karen Brasetvik mener på sin side at kommunene selv har ansvar for å lokke faglært arbeidskraft til sine situasjoner. Mangelen på utdannede sykepleiere kan skape utfordringer.

– Vi har fått mange alvorlig syke pasienter i Østfold-kommunene. Det krever at man har kvalifiserte folk på jobb, sier Brasetvik til NRK.