-Tragisk om de ikke følger egne råd

Flere familier har klaget på behandlingen de har fått på fødeavdelingen ved Kongsberg sykehus. Pasientombudet var bekymret lenge før Helsetilsynet gransket avdelingen.

Kongsberg sykehus

Kongsberg sykehus.

Foto: Heiko Junge / Scanpix

Pasientombudet i Buskerud har lenge vært bekymret for forholdene ved fødeavdelingen på Kongsberg.

Fikk flere klager får granskingen

– Flere familier har klaget på behandlingen de har fått ved sykehuset, allerede før Helsetilsynet gransket avdelingen i høst, sier Pasientombud Anne-Lise Kristensen.

Anne-Lise Kristensen

Pasientombud Anne-Lise Kristensen.

Foto: NRK

Sist helg døde et barn på fødeavdelingen , og etter flere alvorlige hendelser ble fødeklinikken stengt på ubestemt tid. Alle fødsler er flyttet til sykehuset i Drammen.

Kristensen sier det er ekstra tragisk dersom sist helgs dødsfall skulle skyldes forhold som sykeshuset allerede har fått kritikk for:

– Vi er kjent med at det er ført tilsyn etter flere uheldige episoder ved fødeavdelingen på Kongsberg i løpet av de siste årene, og at Helsetilsynet var der på tilsynsbesøk i høst, og at de i september kom med en rapport der de konstaterte med at avdelingen ikke fungerte slik den skulle, sier Kristensen.

Stengte fødeavdelingen på dagen

I går formiddag fikk Vestre Viken helseforetak et brev fra Helsetilsynet i Buskerud om bekymringen for det faglige nivået ved fødeavdelingen. Vestre Viken HF fikk frist innen klokken 13 med å svare, og den eneste løsningen de fant var å stenge fødeavdelingen.

Erik Omland

Vestre Viken HF-direktør Erik Omland.

Foto: NRK

De ansatte var i sjokk og vantro over stengingen , fortalte Vestre Viken HF-direktør Erik Omland til NRK i går.

Omland ville ikke uttale seg om feilene og manglene som Helsetilsynet påpekte ved fødeavdelingen i september, men sier dette om stengingen:

– Jeg er jo kjent med sakene det dreier seg om, og må jo bare ta den beslutningen som fylkeslegene har gjort, til etterretning.

Direktøren påpeker at sykehuset mente de hadde forbedret de avvikene som ble funnet under høstens tilsyn.

- Nå er spørsmålet om vi kanskje ikke har gjort nok, og det skal vi nå få inn fagfolk til å granske og vurdere på nytt. Før vi åpner igjen må vi forsikre oss om at befolkningen kan føle seg trygge på at fødeavdelingen har alle forhold i orden, sier han.

– Et område med mye risiko

– Det er klart at et helsevesen er et område med mye risiko, og innimellom skjer det feil. Men det er så tragisk når man vet at her gjør man ikke jobben godt nok, sier Pasientombud Kristensen.

– Hvis det er sånn at det har gjentatt seg tilsvarende forferdelige tilfeller som det man har sett tidligere, så er det noe jeg nesten ikke har ord for. Sånt bør ikke kunne skje.

De siste årene har det vært fire tilfeller av dødsfall eller alvorlige skader i forbindelse med fødsler ved Kongsberg sykehus. I september i fjor fant Helsetilsynet tre avvik da de hadde tilsyn på sykehuset.

– Ekstra tragisk dersom de ikke følger egne råd

Det mest alvorlige var at sykehuset tillot fødsler hvor det var kjent at det var risiko for mor og barn, uten at sykehuset hadde tilgang til nødvendig kompetanse.

Før jul leverte Vestre Viken helseforetak, som eier sykehuset, en rapport om hvilke tiltak de hadde gjort etter tilsynet.

– Hvis det er sånn at dette er en sak som skulle vært henvist til et annet sykehus i tråd med de nye retningslinjene som sykehuset selv har utarbeidet, så er det ekstra tragisk at man ikke har klart å følge opp de beslutningene man selv har fattet, sier Kristensen.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.