Hopp til innhold

-Tappet vannverk med viten og vilje

Økokrim tegnet mandag et bilde av en vannverkssjef som skal ha tappet Nedre Romerike Vannverk og sentralrenseanleggg for betydelige summer med viten og vilje.

Vannverksskandalen på Nedre Romerike

Ifølge Økokrim tappet Ivar T. Henriksen bevisst vannverket for penger.

Foto: Fotomontasje: NRK

Mandag begynte aktoratet sin prosedyre i ankebehandlingen av vannverkssaken der Ivar T. Henriksen og fire andre står tiltalt for korrupsjon og økonomisk utroskap.

Finansierte jaktfarmer i Sør-Afrika

Første statsadvokat i Økokrim, Marianne Djupesland, hevdet at tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen hadde gått langt i å skjule sine kriminelle handlinger over mange år.

Hun sa videre at Henriksen må ha forstått at handlingene var ulovlige, blant annet fordi han hadde forandret teksten på fakturaer og beløpene på disse, for å skjule at pengene havnet hos ham selv eller i firmaer han og sønnen Pål Henriksen drev.

Ved å skrive ut fiktive fakturaer, kunne Henriksen blant annet finansiere store jaktfarmer i Sør-Afrika.

– Det er avgjørende for et velfungerende demokrati at korrupsjon ikke skjer, og derfor må man slå hardt ned på slike handlinger, sa Djupesland.

Dom i mai

Tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen ble dømt til åtte års fengsel for grov korrupsjon og grovt økonomisk utroskap i tingretten den 14. februar 2008.

Henriksen fikk inndratt alle eiendommene sine i Sør-Afrika og ble dømt til å betale over 63 millioner kroner i erstatning. Det er ankebehandlingen av denne dommen som nå pågår i Eidsivating lagmannsrett.

Forsvaret vil komme med sine kommentarer til den innledende prosedyren fra tirsdag.

Det er satt av totalt 14 uker på ankebehandlingen av saken.

Domsavsigelse og straffeutmåling kommer den første uken i mai, med 7. mai som frist.