Mange mener smugling er helt greit

Over halvparten av de spurte i en fersk måling mener det er helt greit å ta med seg litt ekstra tobakk og alkohol over grensen.

Wenche Fredriksen

Tollsjef på Svinesund, Wenche Fredriksen synes ikke denne holdningen til smugling er bra.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

I undersøkelsen InFact gjorde for VG, kommer det frem at 57 prosent mener det er greit å ta med seg ekstra varer når de er på reise.

Ifølge NTB er det menn som er mest tilbøyelige til å bryte
loven.

– Ikke bra med en slik holdning

64 prosent av mennene synes det er greit med smugling
mens 49 prosent av kvinnene mener det samme.

Tollsjef på Svinesund, Wenche Fredriksen sier at denne holdningen til smugling ikke er bra.

– Vi ser en stor trafikk av vanlig reisende som handler over
kvoten. De som blir stoppet, er også ofte klar over at de har
med seg for mye. Dette er selvfølgelig ikke en ønskelig
holdning, sier Fredriksen til NTB.

– Et uttrykk for frustrasjon

Videre viser målingen at det er de unge som utmerker seg som
mest åpne for å ta med seg litt ekstra over grensen.

Hele 66 prosent mellom 18 og 29 år synes det er greit å ignorere kvoten.

13 prosent mener det er greit å ta med litt større mengder, som
fire flasker vin og en kartong sigaretter for mye.

Tollvesenet på Gardermoen, Tor Fredriksen tror grunnen til at mange smugler er en frustrasjon over de høye utgiftene i Norge.

– Det er nok et uttrykk for en frustrasjon knyttet til
avgiftsnivået på denne typen varer i Norge, sier Fredriksen.