Hopp til innhold

-Sjøboder er skjult hytteutbygging

Oslofjorden friluftsråd mener flere kommuner unngår byggeforbud i strandsonen.

Knutvika i Rygge
Foto: Marius Engebretsen

Skriv din mening om denne og andre saker på NRK-Torget

Byggingen av 28 sjøboder i Knutvika ved Larkollen er bare ett eksempel. Området er regulert til "forretning og service".

For utbygger betyr dette at sjøbodene må leies ut i store deler av året.

Smutthull

Ved å tillate bygging av utleiehytter, leiligheter eller sjøboder langs sjøen i områder som er regulert til næring, unngår politikerne byggeforbudet i strandsonen.

 Oslofjorden friluftsråd mener dette er ett smutthull i lovverket.

-Det som er veldig spesielt er at det er mange næringsinteresser som ser på muligheten til å utvikle anlegg i strandsonen, sier rådgiver Kjell Johannessen.

FrP uenig

På mandag vedtok politikerne i Rygge planutvalg at det kan bygges 28 sjøboder i Knutvika. Planutvalget gikk dermed imot kommuneadministrasjonens innstilling.

Planutvalgsleder, Frode Klem (FrP) mener reguleringsplanen åpner for en slik løsning:

-Dette blir ett overnattingsanlegg, og det åpner reguleringsplanen for at det kan bli. At strandsonen blir mer nedbygd som følge av sjøbodene enn av en butikk er helt ukjent for meg.

Storm av protester

Hyttenaboer og båtforeninger i området protesterer mot sjøbodene. May Britt og Arne Løfsgård fra Flisa har hytte på Larkollen. De reagerer kraftig på vedtaket, og vil klage til Fylkesmannen.

- Det at man berører strandsonen og tillater bygging helt nede i sjøkanten er jo helt uhørt idag. Vi klager helt garantert til Fylkesmannen. Det her vedtaket kan ikke bli stående, sier Arne Løfsgård.