Fengslingsmøte for lukkede dører

Retten har gitt politiet medhold i at de to første fengslingsmøtene i Lime-saken skulle gå for lukkede dører. Dermed ble presse kastet på dør da to av de siktede skulle framstilles for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett.