-Halden Arbeiderparti bryter lov om kvotering

En kvinnelig Ap-politiker droppet over 20 møter i to hovedutvalg, uten å ha søkt fritak, og ble erstattet av menn fra eget parti.

Halden kommune rådhuset

KVOTERINGSREGLENE BRUTT. Halden kommune har vært rammet av flere brudd på Kommunelovens bestemmelser om Hovedutvalgenes kjønnssammensetning etter fjorårets valg.

Foto: Rainer Prang / NRK

19 år gamle Jenny Hovland Johanson, ble av opposisjonspartiene foreslått plassert som fast medlem i Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk (HPML) og Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak (HTB).

Men hun har droppet alle møter, som har vært holdt i hvert av de to utvalgene, etter at møtevirksomheten startet opp høsten 2011.

Hun har ikke søkt om fritak for sitt fravær frem til nå, og er uten unntak erstattet av menn fra det lokale Ap i hovedutvalgsmøtene hun skulle ha deltatt i.

Les også:

Svein Olaussen, Halden Arbeiderparti

STILTE SOM VARA. Ap-veteranen Svein Olaussen (bildet) har møtt 11 ganger som vararepresentant for Jenny Hovland Johansson i Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk .

Foto: Halden Dagblad

- Ikke etter loven

Det er på bakgrunn av en forespørsel til Halden kommune fra NRK rundt fremmøtestatistikk i utvalgene, at forholdet reageres på. Verken Likestillingsutvalget eller administrasjonen har hittil grepet fatt i saken.

- HPML har hatt 11 møter. Jenny Hovland Johansson har hatt forfall til alle av disse møtene. Oversikten viser at hun har møtt på ett møte, men ved en gjennomgang viser dette seg ikke å være tilfelle.

Møtende vara for henne på samtlige møter har vært Svein Olaussen (Ap), skriver Sven Stranger - faglig juridisk leder i Halden kommune til NRK i et brev.

Han forteller videre at i HTB, har det vært avviklet 10 møter siden i fjor høst.

- Jenny Hovland Johansson har hatt forfall til samtlige 10 møter. Møtende vara for henne har vært Ulf Torben Redi (Ap).

Kjønnsbalansen mellom menn og kvinner i disse to hovedutvalgene har derfor ikke vært i samsvar med det valg som ble gjort i kommunestyret, forteller Stranger.

Han får støtte fra lederen i kommunens Likestillingsutvalg for sitt syn.

- Jeg oppfatter dette som et brudd på loven, sier Else-Kathrine Hveding (H), som leder utvalget til NRK.no.

- Beklagelig feil

- Jeg har ikke søkt fritak av flere årsaker. Jeg var ikke hjemme i fjor høst, da jeg fikk beskjeden om at jeg var valgt inn i både HTML og HTB, skriver Jenny Hovland Johanson til NRK.no på en e-post fra Afrika, der hun befinner seg frem til desember i år.

Hun forteller at hun fikk melding om at det var funnet vararepresentanter til plassen hennes i de respektive hovedutvalgene, og hun trodde derfor at saken var gått i orden.

- I og med at jeg ikke hørte noe mer om saken før nå, trodde jeg at det ikke var noe problem, og at min muntlige tilbakemelding holdt. Dette er selvfølgelig beklagelig, og jeg ser nå i etterkant at jeg burde i alle fall ha sendt en e-post til kommunen, sier hun.

På forespørsel om det er noen i hennes eget parti eller fra administrasjonen, som tipset henne om at hun måtte søke fritak, svarer hun "nei".

- Jeg hørte fra en slektning, at jeg måtte huske å søke om fritak. Men ettersom det var funnet varaer til plassene mine, trodde jeg at fritaket var i orden.

Så nei, ingen andre har opplyst meg om fritakssøkingen, sier hun.

Else-Kathrine Hveding, Høyre

LOVER Å FØLGE MED. Else-Kathrine Hveding garanterer at fokus vil bli rettet mot at lovens intensjoner blir fulgt opp av Likestillingsutvalget.

Foto: Privat

- Partiet burde grepet inn

Kravene til hovedutvalgene har siden 1992 vært absolutte, og trådte i kraft ved kommunevalget i 1995. Det vil si - det skal være minimum 40 prosent av hvert kjønn i utvalgene.

Else-Kathrine Hveding forstår at den unge representanten, som nå befinner seg i utenlands, selv kanskje ikke har forstått eller fått beskjed om, at hun er pålagt å søke fritak for å kunne la være å møte opp i utvalg hun er fast medlem i.

Partiet burde ha rykket inn, mener Likestillingsutvalgets leder.

- Det er ikke tvil om at det er det valgte kommunestyremedlemmet selv, som må søke fritak for hele eller deler av perioden, slik at kommunestyret har mulighet til å erstatte medlemmet.

Men her burde erfarne politikere i det aktuelle partiet ha grepet inn, og sørget for at ikke kvoteringsreglene ble brutt over en så lang periode, og dermed også å sette denne unge representanten i en vanskelig situasjon, sier Hveding.

Etter at kommunens juridiske avdeling fikk spørsmålet om fremmøte og kvotering reist av NRK, har avdelingen slått fast at Hovland Johanson befinner seg på et studieopphold i Swaziland, og har såkalt "varig forfall".

- Denne type fravær kan ikke anses som "gyldig forfall", skiver kommunejurist Sven Stranger i sitt brev til NRK.no.

Hovland Johanson har nå søkt Halden kommune om fritak fra sine verv fram til januar 2013.

Per Kristian Dahl, som er Arbeiderpartiets gruppefører, ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

- Denne saken vil jeg gi mine kommentarer om i kommunestyret ettersom det nå er søkt om fritak, skriver Dahl i en epost til NRK.no.

Øyvind Holt, MDG

TAR IKKE ANSVAR FOR OPPOSSJONEN. Utvalgsleder Øivind Holt (Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk) sier han tar ansvar for posisjonens representanter til sitt utvalg. Han mener det er gruppelederne, som har ansvar for sine representanter, og at de har nødvendig informasjon om det verv de er valgt til.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Uheldig fravær

Utvalgsleder Øivind Holt (Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk) har ikke snakket med Jenny Hovland Johanson om hennes fravær.

- Jeg har ikke diskutert denne saken med Jenny Hovland Johanson siden hun aldri har møtt i utvalget, og jeg heller ikke kjenner henne fra tidligere.

Det er politisk sekretariat som bistår hovedutvalgene med innkalling, utsending av sakspapirer, mottar forfall og innkaller varerepresentanter. De sitter på alle kontaktdetaljer.

Jeg forholder meg til oversikt over møtende representanter som jeg får utlevert i forkant av møtet og som danner grunnlag for opprop, sier Holt til NRK.no.

Han mener det er gruppelederne som har ansvar for sine representanter, og at de har nødvendig informasjon om det verv de er valgt til.

- Det gjelder også når representanter til et utvalg skal velges at listeforslagene skal være satt opp i henhold til lov og regelverk, sier Øyvind Holt fra Miljøpartiet De Grønne, som er en del av posisjonen i Halden kommunestyre.

Han sier at han tar ansvar for posisjonens representanter i HPML, og innkaller dem til gruppemøter etter behov. Jenny Hovland Johanson tilhører opposisjonen, understreker Holt.

- Det er uheldig at valgte representanter ikke møter over lengre perioder. Når slike fravær er planlagt, bør det absolutt ryddes opp ved at representanten søker fritak, sier Øyvind Holt.

- Mente aldri å bryte reglene

Heller ikke leder i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Yngvar Holt - fra Senterpartiet, som også er en del av posisjonen, har snakket med Hovland Johanson om hennes fravær.

- Hun har ikke møtt opp, og jeg har dermed ikke snakket med henne. Jeg har forholdt meg til hennes varamann og partikollega, Ulf Torben Redi, i de møtene vi har hatt, sier Yngvar Holt til NRK.no.

Han synes det er en alvorlig sak, og sier at han burde ha reagert på fraværet tidligere.

- Jeg ser det nå, når saken kommer i fokus, at dette er alvorlig og et klart brudd på reglene om kvotering for hovedutvalgene. Jeg skulle ha gjort noe med det, og jeg lover å følge veldig godt med på dette i fremtiden, sier Yngvar Holt.

- Selvfølgelig synes jeg at hele saken er beklagelig, spesielt med tanke på at jeg føler det hele er en misforståelse fra min side.

Jeg ville på ingen måte bryte reglene på denne måten, og jeg er svært lei for saken har fått så stor tilvekst, sier Jenny Hovland Johanson til NRK.no.

Tipset om flere forhold

Likestillingsutvalgets leder har fått tips om lignende saker i andre kommunale fora, og dette bekreftes også av kommunens juridiske avdeling, som beskriver et konkret fraværsforhold i formannskapet, der blant annet en kvinne fra Ap ofte har fravær, og erstattes av menn.

Fra kommunejurist Sven Stranger heter det:

"Formannskapet har hatt 11 møter. Det er riktig at første varamann på disse partienes fellesliste - en mann - har møtt på samtlige av organets møter. Årsaken er personmessig vekslende forfall blant flere i gruppen".

Else-Kathrine Hveding mener partiene må hjelpe hverandre med å følge opp intensjonene i loven om kvotering.

Hun garanterer at fokus vil bli rettet mot at lovens intensjoner blir fulgt opp av Likestillingsutvalget.

- Ja, det vil jeg holde under grundig oppsikt. Det er jeg sikker på at den kommunale administrasjonen også vil følge med på, sier Hveding til NRK.no.